Spreid je geld over 11 vermogensbeheerders

Ik heb  een kleine/grote som om te beleggen. Is vermogensbeheer dan iets voor mij? Kunt u een privé bankier of vermogensbeheerder aanbevelen?

Het is een lezersvraag die we af en toe in één of andere vorm krijgen. In onze opinie is vermogensbeheer voor iedereen haalbaar, zelfs vanaf enkele honderden euro. Maar misschien niet op de manier die je in gedachten had.

Meer nog, we raden zelfs aan om je vermogen te spreiden over 11 verschillende “vermogensbeheerders”. Je weet immers maar nooit dat één enkele beheerder slecht presteert. Benieuwd hoe, lees van vooral verder.

Vermogensbeheer

Er bestaan heel wat vormen van vermogensbeheer. Financieel advies gaande van eenvoudig advies bij je bank tot discretionair vermogensbeheer. Heel recent zien we de opkomst van online vermogensbeheer. We overlopen de verschillende mogelijkheden.

Advies van je bank

We beginnen onderaan de ladder. Voor het beleggen van beperkte sommen kan je bij je eigen bankier terecht voor beleggingsadvies. Deze zal je een aantal producten aanbieden om een beleggingsportefeuille samen te stellen.

Je moet toch wel wat oppassen, want de objectiviteit van een bankier is toch een heikel punt. Hij moet je een product verkopen dat goed is voor de winst van de bank. Dit betekent niet noodzakelijk goed voor je eigen winst. Dat is een belangenconflict waar klanten zich te weinig bewust van zijn.

Bij de grootbanken is de kans erg hoog dat men je enkel producten van het eigen huis voorstelt. Zelden zal de grootbank internationaal gerenommeerde fondsen aanbieden. Banken met een open architectuur hebben hier een streepje voor.

Raadpleeg dus zeker altijd een onafhankelijke bron vooraleer je toehapt.

Is je vermogen al iets groter,  pakweg vanaf 200.000 euro, dan kan je bij de bank een persoonlijk adviseur krijgen. Die zal je dan geïndividualiseerd advies geven. De aanpak is dan iets persoonlijker, maar schijn kan bedriegen. In werkelijkheid is zo’n advies vaak vrij standaard, maar verpakt met een mooiere strik.

Vermogensbeheer: Private banking

De volgende stap op de ladder is het zgn. private banking. Enkel voor beleggers met zes nullen op de bankrekening. Iedere grootbank heeft zo een afdeling. Wil je niet bij een bank terecht, dan bestaan er tal van gespecialiseerde beleggingsvennootschappen. Ze leggen je volledig in de watten en laten de champagne (bij wijze van spreken of misschien zelfs letterlijk) alvast aanrukken.

Met discretionair beheer sta je bovenaan de ladder en vertrouw je het beheer van je portefeuille volledig aan de beheerder toe. Je spreekt wel nog af binnen welke krijtlijnen de beheerder mag kleuren, maar je neemt zelf geen beslissingen meer.

Online (gerobotiseerd) vermogensbeheer

Een recente trend is het online vermogensbeheer. Dit een vorm van vermogensbeheer dat ook voor een klein startbedrag toegankelijk is. Vrijwel iedere online bank heeft zo’n aanbod.

Men wekt soms de indruk dat zo’n online vermogensbeheer gepersonaliseerd verloopt, maar niets is minder waar. Het beheer van een online portefeuille gebeurt op basis van een aantal profielen. Eénmaal vastgelegd welk profiel bij je past, zal de online vermogensbeheerder automatische aan- en verkopen voor je organiseren. Dit gebeurt “en masse” en is dus alles behalve persoonlijk. Iedere bezitter van eenzelfde profiel wordt identiek behandeld.

Online vermogensbeheerders zijn computerprogramma’s die de portefeuilles beheren op basis van een wiskundig model. Vandaar dat men het wel eens heeft over een gerobotiseerde vermogensbeheerder. Helemaal alleen doet zo’n programma dat niet. Meestal is er wel een team dat een oogje in het zeil houdt en bijstuurt waar men dat nodig acht.

Vermogensbeheer versus mixfondsen

Bieden al deze vormen van vermogensbeheer nu een meerwaarde? Of ben je beter af door te beleggen in mixfondsen ? Om die vraag te beantwoorden, bestuderen we het takenpakket van de vermogensbeheerder en de mixfondsbeheerder.

Wat doet een vermogensbeheerder voor jou?

Een vermogensbeheerder kan je gewoonweg advies geven over beleggingen, waarna je zelf je keuzes maakt.  In het andere uiterste laat de klant zijn portefeuille volledig over aan die private bankier.  Die bankier zal dan een evenwichtige portefeuille samenstellen en beheren en dit volgens de algemene richtlijnen die de klant heeft opgelegd.

In essentie gaan private banken en vermogensbeheerders dus op zoek naar de beste beleggingen en proberen ze dus een meerwaarde te creëren.  Daarom proberen ze in te schatten welke aandelen, fondsen, obligaties enz. het zullen goed doen.

De vermogensbeheerder heeft -tenzij je hem iets verbiedt- weinig beperkingen. Hij kan beleggen in wereldwijde investeringen en kan in alle activa klassen investeren. Hij moet dus een goede inschatting kunnen maken qua sectoren, markten en landen die het hopelijk goed gaan doen. En indien nodig zal hij het kapitaal veilig stellen als de markten het niet goed doen.

Wat doet een mixfonds beheerder?

Mixfondsen zijn fondsen die een mix maken tussen aandelen, obligaties en andere activa klasses. Een beheerder van een werelwijd mixfonds heeft in principe weinig beperkingen qua wereldwijde investeringen en kan in alle activa klassen investeren.

In essentie gaan mixfondsbeheerders op zoek naar de beste beleggingen. Ze proberen dus voor jou meerwaarde te creëren.  De beheerder moet dus een goede inschatting kunnen maken qua sectoren, markten en landen die het hopelijk goed gaan doen. Indien nodig zal hij het kapitaal veilig stellen als de markten het niet goed doen.

Overzicht

Vermogensbeheerder Online vermogensbeheer Mixfondsbeheerder
Opdracht Samenstellen van een gediversifieerde “persoonlijke” portefeuille van aandelen, obligaties en andere activa Samenstellen van een gediversifieerde portefeuille van aandelen, obligaties en andere activa Samenstellen van een gediversifieerde portefeuille van aandelen, obligaties en andere activa
Doel Creatie van meerwaarde Creatie van meerwaarde Creatie van meerwaarde
Allocatie Flexibele allocatie volgens het risico profiel & doelstellingen Flexibele allocatie volgens het geselecteerde profiel Flexibele allocatie op basis van doelstellingen van het fonds
Beheer Aanpassen portefeuille aan de marktomstandigheden. Private aan- en verkopen (vaak op basis van standaard profielen). Aanpassen portefeuille aan de marktomstandigheden. Aan- en verkopen voor iedereen met hetzelfde profiel. Aanpassen portefeuille aan de marktomstandigheden.Interne aan- en verkopen binnen het fonds.
Onkosten Beheerloon portefeuille Beheerloon portefeuille Beheerkosten van het fonds en onderliggende waarden (=”lopende kosten”)
Makelaarskosten per aankoop/verkoop individuele aandelen, marges bij aankoop/verkoop individuele obligaties, inningskosten coupons, kosten op wisselkoersen niet-euro, dossierkosten, …
Bewaarloon  Soms bewaarloon Soms bewaarloon
Kosten inzake fiscaliteit (bv. beurstaks bij iedere aan- of verkoop) Kosten inzake fiscaliteit (bv. beurstaks bij iedere aan- of verkoop)
Beheerkosten van onderliggende fondsen of trackers Beheerkosten van onderliggende fondsen of trackers
Transparantie Prestaties worden zelden openbaar gemaakt of onafhankelijk geauditeerd. Varieert sterk van product tot product. Zelden zijn netto rendementen gekend. Sommige gepubliceerde rendementen zijn simulaties en geen echt behaalde rendementen. Openbaar jaarverslag brengt grote transparantie. Rendementen zijn exact gekend en openbaar.
Rendement Rendement is afhankelijk van de kunde van de vermogensbeheerder.Prestaties zijn moeilijk in te schatten wegens de beperkte openbaarheid. Rendementen zijn bruto en daar gaan de onkosten van de individuele belegger van af. Rendement is afhankelijk van het gebruikte computermodel en het beleggingsteam.Omdat deze vorm van beleggen relatief nieuw is, zijn de prestaties erg moeilijk in te schatten.

Rendementen zijn vaak bruto en daar gaan nog de onkosten van af.

Rendement is afhankelijk van de kwaliteit van de fondsbeheerder. De lopende kosten zijn verrekend in de fondskoersen, prestaties zijn bijgevolg netto.

Vissen in dezelfde vijver …

Inhoudelijk doen vermogensbeheerders, online vermogensbeheerders en mixfondsbeheerders dus in grote lijnen hetzelfde.  De vermogensbeheerder zal goed in de verf zetten dat hij voor jou een persoonlijke portefeuille samenstelt, iets wat de mixfondsbeheerder natuurlijk niet kan.

We zouden dat “persoonlijke” echter met een korrel zout nemen. De vermogensbeheerder werkt ook met een beperkt aantal modelportefeuilles waarop ook geen honderd varianten mogelijk zijn. Vaak trekken die portefeuilles van heel wat klanten wel erg sterk op elkaar.

De grens tussen een online vermogensbeheerder en een mixfonds is erg dun. Als je dan toch voor iedere klant met hetzelfde profiel hetzelfde recept toepast, dan kan je toch evengoed een mixfonds oprichten met datzelfde profiel? We hebben die vraag ooit gesteld aan de beheerder van een online platform en hij was door die vraag erg verrast. Een echte meerwaarde van online vermogensbeheer t.o.v. een gelijkaardig mixfonds kon hij in feite niet opsommen.

Onkosten

In de tabel hebben we eens de onkosten opgelijst die we bij één enkele vermogensbeheerder aantroffen in de tarieflijst. Het is een indrukwekkend aantal (zie tabel hierboven). Zorg dat je dus goed voorgelicht bent over alle mogelijke onkosten.

Ieder van die individuele kosten zijn relatief laag, maar 0,50% hier en 0,10% daar loopt snel op tot vele procenten op jaarbasis. Gezien de vermogensbeheerder enkel voor grotere bedragen werkt, kost dat snel tienduizenden euro’s. Vaak beleggen zij ook in fondsen. Hierdoor kom je ook al snel aan 2% extra kosten per jaar naast de instapkosten.

Het mixfonds publiceert altijd duidelijk de “lopende kosten” dat het met zich meebrengt. Dit zijn alle kosten, incl. de kosten voor interne transacties. Bij het mixerfonds is dat meestal tussen 1,50% en 2%. Mixfondsen zijn dus veel transparanter op dit vlak dan vermogensbeheerders.

De prestaties

Private bankers en vermogensbeheerders claimen dat ze uitstekende rendementen kunnen realiseren voor hun klanten. Helaas zijn vermogensbeheerders meestal erg discreet over de rendementen die ze voor hun klanten realiseren. Je vindt ze vrijwel nooit openbaar terug.  Gecombineerd met soms weinig transparante kostenstructuren, is het erg moeilijk te weten wat de netto-prestaties zijn voor een doorsnee belegger zijn.

We zien echter niet in waarom een vermogensbeheerder of online vermogensbeheerder een betere prestatie zou neerzetten dan een mixfonds in dezelfde risicocategorie. We weten immers dat beleggen een heel moeilijke taak is, waar je gemakkelijk de bal kan misslaan. Beschikt een vermogensbeheerder dan over talenten die veel beter zijn dan de internationaal gerenommeerde teams van gekende mixfondsen? Heeft hij betere theorieën en software om de markten op te volgen?

Ons lijken er uiteindelijk geen logische argumenten te bestaan waarom mixfondsen zouden onderdoen voor (online) vermogensbeheer of omgekeerd. Er zijn gewoonweg goede en minder goede fondsbeheerders, net zoals er goede en minder goede vermogensbeheerders zijn.

Het grote verschil blijft de transparantie: de netto prestaties van mixfondsen zijn helemaal openbaar en je kan dus de prestaties van de fondsbeheerder makkelijk beoordelen. De netto prestaties van vermogensbeheerders blijven met een mist omgeven en je kan ze bijgevolg moeilijk objectief met elkaar vergelijken.

De 9 “vermogensbeheerders” van MijnPortefeuille

Met één mixfonds haal je de kennis en kunde in huis die vergelijkbaar is met het advies van één vermogensbeheerder. Een goed mixfonds is per definitie zeer breed gespreid en behoeft geen actief beheer van de belegger. Je zou in theorie kunnen volstaan met één wereldwijd mixfonds om je volledige vermogen in te beleggen.

MijnPortefeuille zet een stapje verder met onze MP Smart Mix, die is samengesteld uit 9 mixfondsen afkomstig van 9 verschillende fondshuizen, die elk hun kwaliteiten in het verleden meermaals bewezen hebben.

We menen dat je met een portefeuille van kwalitatieve mixfondsen een sterk gespreide portefeuille kan opzetten met een benedengemiddeld risico. De allocatie van het kapitaal wordt dan volledig door die internationaal gerenommeerde fondsbeheerders gedaan en is een volwaardig alternatief voor dure beleggingsadviseurs of private bankiers.

Evengoed hebben we de MP Smart Flex, voor wie het wat dynamischer mag zijn en de MP Smart Dynamic voor wie geen enkel risico schuwt. Deze portefeuilles bevatten naast mixfondsen ook een aantal aandelenfondsen met flexibel beheer. In essentie met hetzelfde principe dat iedere beheerder al het werk voor je doet en een goed gespreide portefeuille opbouwt.

We zijn er vrij sterk van overtuigd dat de opvolging van dergelijke portefeuille met heel weinig inspanning kan gebeuren. Dit is ook voor mensen die die geen ervaring hebben met beleggen. Je hoeft immers geen keuzes te maken qua allocatie en ook niet echt de marktevoluties op te volgen. Onze  geselecteerde fondsbeheerders doen dat allemaal voor jou.

Eenvoudiger en transparanter kan dus niet. Of je nu 1.000, 10.000 euro of 1.000.000 euro belegt. En je kan het helemaal zelf doen.

Slot

Indien je aanklopt bij een gewone vermogensbeheerder, dan leg je al je kapitaal in handen van die ene vermogensbeheerder. Maakt die een uitschuiver door verkeerde keuzes te maken, dan ben je gezien.

Met de 3 MP Smart Selection portefeuilles spreid je je geld over vele “vermogensbeheerders”. En meteen spreid je ook het risico, dat hierdoor een stuk lager komt te liggen. Geen vermogensbeheerder die dat kan claimen. Tenzij hij je een aantal mixfondsen verkoopt tegen een kleine extra beheerskost voor hem er boven op?  😉

@Robokat_MK (Carl De Ridder)

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.