MP Smart Mix infofiche

De MijnPortefeuille Smart Mix (voorheen het MixerFonds) is één van de modelportefeuilles van MijnPortefeuille.be. Het is een selectie van mixfondsen met een flexibel beheer.

Deze selectie is bedoeld als inspiratie voor je eigen portefeuilles. In dit artikel lichten we de samenstelling en kenmerken van deze portefeuille toe.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De MP Smart Mix is een modelportefeuille die bestaat uit 8 mixfondsen. Mixfondsen kunnen vrij beleggen in aandelen, obligaties, grondstoffen, vastgoed etc… Ze zijn meestal ook niet sterk gebonden aan bepaalde geografische regio’s of aan bepaalde beleggingsthema’s.

De nadruk van de MP Smart Mix ligt op een eerder voorzichtig tot neutraal karakter en is vooral bedoeld voor de goede-huisvader-belegger. Het vermijden van verliezen is de prioritaire beleggingsdoelstelling, en niet het behalen van de best mogelijke rendementen.

Deze fondsenportefeuille vergt weinig of geen beheer door de belegger. De 8 individuele fondsbeheerders doen immers alles voor jou. Elk via hun eigen beleggingsbeleid en strategie gaan ze een stukje van je portefeuille beheren.  Omdat ze elk hun eigen strategie hanteren, leg je ook niet al je eieren in één mandje. Mocht de strategie van één van de beheerders fout zitten, dan is er nog niets aan de hand.

De MP Smart Mix is een zgn. buy&hold portefeuille. Je kan dit losjes vertalen door kopen&vergeten. Dit soort portefeuille kan je lang aanhouden zonder er veel naar om te zien. Jij moet immers niet zelf beslissen of je bijvoorbeeld nu moet beleggen in Europa, Amerika of Azië en welk percentage aandelen of obligaties je moet aanhouden. Iets wat je wel zou moeten doen indien je zelf een portefeuille samenstelt uit meer gespecialiseerde regio- en sectorfondsen.

Dit betekent echter niet dat alle geselecteerde fondsen voor eeuwig en altijd in de selectie blijven. Fondsen blijven niet altijd goed presteren en periodiek evalueren we daarom of ze moeten vervangen worden. Een klein beetje opvolging, uiteraard met hulp van onze website, blijft dus noodzakelijk. Abonneer je daarom op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven (‘volg deze blog via e-mail’ op deze pagina’).

Risico en Beleggersprofiel

Deze portefeuille is bedoeld voor een voorzichtige tot neutrale belegger die een matig risico kan tolereren. De mate van risico kan je zelf bepalen, zoals we hierna uitleggen.

Een diepgaande kennis van beleggen is niet noodzakelijk. Je dient echter wel voldoende inzicht te hebben in het risico van beleggen. Deze selectie is niet geschikt voor een zeer defensieve belegger die geen enkel  risico tolereert.

Op korte termijn zijn verliezen nooit uit te sluiten en daar moet je mee om kunnen. De prestaties blijven afhankelijk van de evolutie van de werelwijde beurzen. De MP Smart Mix belegt in belangrijke mate in USD en anderen niet-euro munten en is daarom ook onderhevig aan valutaschommelingen.

Daarom is het steeds van belang dat je een voldoende lange termijn perspectief hanteert.

De minimale beleggingshorizon van de individuele fondsen (indien gekend) bedraagt ongeveer 5 jaar en meer. We adviseren daarom om enkel te beleggen met geld dat je minstens 5 jaar kan missen. Met een beleggingshorizon van 5 jaar wordt de kans op grote verliezen sterk beperkt. Tussentijds mag je echter flinke dalingen niet uitsluiten. Dit zijn geen fondsen met kapitaalbescherming, verre van.

Samenstelling

De MP Smart Mix is een modelportefeuille samengesteld uit de 9 volgende fondsen.

 Defensieve mixfondsen  Neutrale mixfondsen Dynamische mixfondsen
NN (L) Patrimonial Defensive Flossbach von Storch – Multiple Opportunities Blackrock Global Funds Global Allocation
Deutsche Invest Concept Kaldemorgen Merclin Patrimonium First Eagle Amundi International
Nordea-1 Stable Return Fund DPAM HORIZON B Balanced strategy

Ieder fonds heeft een gelijke weging.

Je kan ook opteren om zelf een maatwerk-selection samen te stellen, zolang je maar minstens 7 fondsen selecteert uit de tabel en minstens 1 fonds uit iedere kolom. Zo kan je je eigen “touch” geven aan de Smart Mix.

De gevorderde belegger kan bijvoorbeeld kiezen voor een meer dynamische combinatie door 2 defensieve fondsen te laten vallen of de dynamische fondsen een grotere weging te geven. Een defensieve belegger kan 2 dynamische fondsen laten vallen of de defensieve fondsen meer laten wegen.

Als je alle 9 fondsen in gelijke weging selecteert krijg je een voorzichtig-neutrale beleggingsportefeuille.

Historische prestaties

Alle individuele fondsen haalden bij selectie een lange termijn rendement van minstens 4%, gemeten volgens de MP screening methode over periodes van 5 jaar.

Over willekeurige beleggingsperiodes van 5 jaar behaalden de fondsen in het verleden ≥97% positieve resultaten. Bij heel wat fondsen is dit zelfs 100%. Dit bewijst dat deze fondsen een beperkt neerwaarts risico combineerden met een sterke herstelkracht bij correcties.

Instappen en risicospreiding

Iedere belegging houdt risico in. Indien je start met de Smart Mix, zou het erg jammer zijn dat je direct geconfronteerd wordt met verliezen. Gespreid instappen kan je in tijden van woelige beurzen daartegen beschermen.

We bevelen daarom aan om altijd gespreid in te stappen en dat over een voldoende lange periode (>1 jaar).

MijnPortefeuille.be biedt ook een indicator aan die aangeeft of het een slecht ogenblik is om in te stappen. Deze indicator heet GOGI en staat ofwel op STOP (slechte periode om in te stappen) of SPREAD (gespreid instappen is mogelijk). Door het toepassen van GOGI verlaag je de kans op korte termijn verliezen.

Je kan de huidige stand van GOGI elders op deze site aantreffen.

Praktische informatie

Niet alle fondsen zijn bij alle banken verkrijgbaar. Je dient dit dus zelf even bij je eigen bank op te zoeken.

Heel wat van deze fondsen hebben bovendien verschillende varianten en niet iedere variant is bij elke bank verkrijgbaar. We vermelden in de bovenstaande tabel daarom opzettelijk geen ISIN codes, want dan zou je die misschien niet terug vinden bij je bank. Op andere plaatsen op deze site vind je wel een vermelding van ISIN codes, maar dit betekent niet dat we die aanbevelen boven andere varianten.

Je moet dus zelf even zoeken welke variant bij jouw bank verkrijgbaar is.

39 Comments

 1. Wanneer je minder fondsen krijgt in je portefeuille doordat je er meer verkocht hebt dan aangekocht moet je de weging van de andere fondsen dan aanpassen

  Like

 2. wanneer je bijv 10 fondsen hebt elk voor 10%. Je verkoopt er 4 en je koopt slecht 2 nieuwe aan waarbij je uiteindelijk nog 8 fondsen hebt in plaats van 10. Wanneer je een gelijke weging wil hebben moet je dan de weging van die 8 fondsen aanpassen in plaats van elk 10% naar 12,5% = 8 fondsen x 12,5% of is het de bedoeling dat je de weging niet aanpast en de rest cash houdt.

  Like

 3. Ik ben op zoek naar de historische koersen van Merclin Patrimonium. Maar ik kan deze nergens vinden. Normaal zoek ik op ariva.de, maar deze staat daar niet. Ook niet te vinden op merciervanderlinden.com

  Like

  1. Ik heb ze opgevraagd bij het fondsenhuis zelf en vanaf dan gewoon elke 14 dagen bijgevoegd.
   Ik begrijp ook niet waarom de meeste Belgische fondsenhuizen hun historieken niet publiceren. Bij de dataleveranciers (M* en VWD) dien je daar voor te betalen. Blijkbaar is zo’n databestand heel veel geld waard.

   Like

 4. Sinds heel kort zie ik bij de fondsen van mijn ( oude) Mixer het fonds met de naam ‘Clartan Patrimoine C’ staan.
  Naamsverandering??

  Like

 5. “DPAM HORIZON B Balanced strategy” zit nu in de mixer. Mooi, maar als ik op M* daarop zoek, vind ik

  – DPAM HORIZON B Balanced strategy A
  – DPAM HORIZON B Balanced strategy B
  – DPAM HORIZON B Balanced strategy F
  – DPAM HORIZON B Balanced strategy M
  – DPAM HORIZON B Balanced strategy N
  – DPAM HORIZON B Balanced strategy W

  Zijn dat de varianten waarvan jullie spreken?
  A en B krijgen M-sterren. De andere varianten niet.
  A en M kan ik al schrappen wegens vermelding van een dividendrendement 0.
  Maar dan blijven er nog 4 over.
  Welke “varianten” zijn dat dan? Waarin variëren die dan?
  Enkel de ISIN van de B vind ik trouwens terug in de Gogimatic.

  Like

  1. De variant A is een Inc. De B is Acc. Beiden worden aangeboden voor Retail (=particulieren).
   De andere varianten zijn voor Private Bankers, Institutionelen, soms gehedgde enz.
   De verschillen zijn meestal het gevolg van een andere beheersvergoeding of kosten van hedging. Voor de Institutionele variant is het minimale aankoopbedrag soms wel 1.000.000 euro…
   Niet zo simpel om zo maar de juiste er uit te pikken. Vooral ook omdat alle fondsenhuizen allemaal verschillende letters gebruiken.

   Like

  2. Een uitkerende versie met dividendrendement 0% is fiscaal net erg interessant (volgens de huidige wetgeving). Het dividend werk bevrijdend, en dus betaal je bij de verkoop geen 1.32% TOB.

   Like

   1. Zo’n

    Zo’n truukken van de foor vind ik altijd gevaarlijk. Vroeg of laat passen ze zo’n dingen aan, zeker als je zoals hier slapende honden gaat wakker maken.

    Like

   2. >> Een uitkerende versie met dividendrendement 0% is fiscaal net erg interessant
    Weet ik. Ik had eigenlijk geschreven: A en M kan ik al schrappen wegens vermelding van een dividendrendement verschillend van 0.Maar ik had “verschillend” geschreven als “kleiner dan”-teken en “groter dan”-teken maar daarmee kan deze website blijkbaar niet om en die verschijnen niet.

    Like

 6. Ik heb de rendementen van bovenstaande fondsen berekend per groep van 2013 tot 31-10-2020
  Defensieve 24,4 % —- Neutrale 58,72 % —-Dynamische 48,24 %——- Gemiddeld alles samen 43,78 %
  De gemengde tracker LU0397221945 haalt in de zelfde periode 46,05 %
  Is het een slecht idee om in deze laatste te beleggen ? alvast minder opvolging nodig en op één plaats aan te kopen (wat met de fondsen niet mogelijk is )

  Like

  1. Ik twijfel of ik dat voorbeeld nu een dakfonds of eerder een “daktracker” moet noemen. Dit fonds belegt namelijk in een waaier van trackers die wonderwel allemaal van Deutsche Bank zijn.
   Als je onze artikels met aandacht leest, dan had je gezien dat in “op zoek naar fondsen 5” deze daktracker zich bij de alternatieven bovenaan positioneert. Hij komt alzo niet zo slecht uit de screening.
   MAAR als je de cijfers van de screening daar aandachtig onder de loep neemt, dan zie je dat ze bij DB in feite bewijzen wat wij komen vast te stellen (= die dalende trend). De mediaan sinds 2010 is 6%, maar je merkt de dalende trend in de Med1L60: nog slechts 2,5% op dit moment.
   Als je volgens jouw resultaten selecteert, ga je er vanuit dat je een mooi resultaat gaat krijgen. Op dit moment ga je echter maar een povere 2 à 3% halen. Die teleurstelling geven wij al een tijdje aan…
   Zo zie je maar weer dat je met onze screeningcijfers heel wat meer inzicht krijgt in een fonds.

   Like

 7. Aangezien zo goed als alle dynamische fondsen sinds april 2020 zo hard gestegen, is het niet stilaan tijd om terug om te switchen naar defensievere gemengde fondsen?

  Like

  1. Probeer met nieuw geld je portefeuille terug in balans te brengen. Stijgen de dynamische, ga je waarschijnlijk defensiever beleggen. Zakken de dynamische in, dan ga je waarschijnlijk dynamischer beleggen op een bepaald moment.

   Like

   1. Het probleem dat zich daarbij stelt, is het feit dat die defensieve fondsen op dit moment (en waarschijnlijk nog wel een tijdje) weinig of geen rendement meer leveren.

    Like

   2. Defensieve fondsen moet men zien als stabilisator in de portefeuille. Het zal alleszins meer opbrengen dan een spaarboekje aan 0,11%…

    Like

 8. Ik ga er niet vanuit een mooi resultaat te bekomen .
  Het is me gewoon al een hele tijd opgevallen dat deze tracker het zelfde resultaat geeft (zelfs iets meer ). als de Smart Mix .(deze zit toch ook in een dalende trend)
  Of het een dakfonds of daktracker is maak in feite weinig uit , wat telt is : het rendement ten opzichte van het beperkt genomen risico

  Like

 9. Info enz
  Deze fondsen op 1 week verlies 0,39 / 1 /1,5 tot 2,5 %
  Merclin Patrimonium en DPAM HORIZON B Balanced strategy niet bekeken!
  Omdat ik ooit via mijn kapitaal een portefeuille had bij MD
  4 % winst annual
  Nu zou ik misschien via de smart mix of flex weer aankopen!
  Maar spreiden aankopen op 1 jaar lees ik?
  Ben nu van plan toch aan te kopen, of zouden de fondsen verder zakken?
  Gogi krijg ik niet open, heb een ww aangevraagd!

  Like

  1. Tot vandaag gaf de GOGI voor de meeste fondsen een duidelijke STOP. Vanaf morgen start ik weer een update en dan gaan we zien, maar ik denk dat het STOP gaat blijven.

   Like

 10. Hallo Marc,

  stel, ik heb een groot bedrag om te beleggen.

  Even checken of mijn begrip klopt: wanneer ik in dit bedrag wil beleggen in deze smart mix van 9 fondsen, dan wacht ik op een “Spread” in Gogiscore om dan een twaalfde (om te spreiden over een jaar) van een negende (want 9 fondsen) van het totale bedrag te investeren.

  Alternatief: wachten op een “spread” bij Gogi P bij een van de 9 fondsen en dan een stuk (bvb een zesde van een negende) van de totale som te beleggen. Dat laat toe om 6 keer in te kopen.

  Wat zouden jullie gebruiken (geen financieel advies!) in geval jullie een grote som zouden hebben. De eerste optie of eerder de tweede? Of nog een andere manier?

  Met vriendelijke groet,

  Gert.

  Like

 11. Hallo Marc en Carl,

  Flossbach von Storch kent een instapkost van 5%. Zit dat ook in jullie rendement verwerkt? Ik weet dat in de NAV de lopende (jaarlijkse) kosten verwerkt zijn, maar gaat dat ook op voor die 5%?

  Als niet, dan is dat toch een serieus nadeel van dit fonds. Ik ben niet tegen kosten, maar het moet wel redelijk blijven…

  Met vriendelijke groet,
  ]
  Gert.

  Like

   1. Hallo Carl,

    ik heb het verder onderzocht: bij de vrienden van KBC betaalt men 5% instapkosten voor dit fonds. Bij Keytradebank slechts 9,95 euros per order…

    Ik denk dat ik weet waar het te kopen.

    Trouwens, het fonds Comgest Growth World vind ik nergens (Bolero, Lynx, MeDirect, Keytrade, Binck). Enig idee waar ik dat kan kopen?

    Bedankt en groeten!

    Gert.

    Like

   2. Had ik niet gezien Marc. Ge doelt op Comgest fonds ga ik vanuit?

    Ik check wel. Vreemd dat ik het niet vond.

    Dank u!

    Gert.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.