Prestaties van de Smart Selection in 2021

Eén maal per jaar evalueren we op visuele manier de prestaties van onze Smart Selection portefeuilles alsook de passieve 50/50 ETF portefeuille. Met dit artikel kijken we terug op het turbulente jaar 2021 en zien we wat we er kunnen uit leren.

De grafieken die je hierna ziet, zijn geen koersgrafieken maar tonen wel de winst/verlies evolutie van de portefeuilles in de loop van 2021. Dit zie je telkens in de groene grafiek.

Omdat de verschillende grafieken een andere schaal hanteren, moet je wat oppassen om die onderling te vergelijken. Daarom voegen we een index (blauwe grafiek) toe als referentiepunt. In tegenstelling tot wat sommigen denken, hanteren wij geen index als referentie voor onze portefeuilles en daarom blijft de blauwe grafiek onbenoemd.

MP Smart Mix

mix 2021

MP Smart Flex

flex 2021

MP Smart Dynamic

dynamic 21

50/50 tracker portefeuille

50-50 2021

Winstontwikkeling in 2021

In iedere grafiek heb ik ook een rode lijn toegevoegd, die stelt de “normale” winstontwikkeling van de portefeuille voor in de loop van het jaar. M.a.w. dit is de grens die we voor GOGI gebruiken.

Je kan meteen zien dat alle portefeuilles in 2021 ongelofelijk in overdrive waren. In september en november waren er wel enkele stapjes terug, maar die waren allesbehalve voldoende om de koersen terug naar normale niveaus te brengen. Op deze grafieken bekeken waren dat nauwelijks kleine hobbels op de weg.

De cijfers van eind 2021

1 maand 6 maand 1 jaar
MP Smart Mix 1,47% 3,66% 12,19%
MP Smart Flex 2,15% 5,53% 18,13%
MP Smart Dynamic 1,54% 6,70% 19,56%
50/50 tracker 1,15% 6,17% 13,23%

Marktcommentaar 2021

Het jaar 2021 was het jaar van het grote herstel, na de kleine crash in 2020. Ieder herstel na een crash levert automatisch erg hoge cijfers op, dus moeten we de cijfers enigszins relativeren.

Niettemin was 2021 erg uitzonderlijk. Niet enkel het herstel, maar ook de miljarden die centrale banken en overheden in de economie pompten, leiden tot een koersexplosie in vele markten.

De Smart Selection portefeuilles

Wie in de eerste helft van 2020 in de portefeuilles heeft geïnvesteerd, heeft zonder enige moeite zijn kapitaal toch wel mooi zien aangroeien. Wie pas in 2021 is ingestapt heeft ook een stuk van die groei meegepikt, maar is wel ingestapt aan erg hoge koersen. En dat is natuurlijk een risico indien er een correctie zou volgen.

De volledige eer opstrijken voor de winsten van de verschillende Smart Selection portefeuilles gaan we niet doen. Het zijn immers de explosieve prestaties van de beurzen die daar de grote oorzaak van zijn.

Toch lijken vooral onze Smart Flex en Smart Dynamic het bovengemiddeld goed te doen als je gaat vergelijken met neutrale tot dynamische beleggings-portefeuilles. De grote winnaar is de Smart Flex, die met minder volatiliteit er toch in slaagt om de prestaties van de Smart Dynamic te benaderen.

De passieve 50/50 tracker portefeuille

De enige portefeuille die wat teleurstelt is de passieve 50/50 tracker portefeuille. Deze neutrale portefeuille (50% aandelen, 50% obligaties) is in principe vergelijkbaar met onze Smart Flex, doch blijft qua prestaties zwaar achter t.o.v. de Smart Flex. In 2020 was de 50/50 portefeuille ook al een achterblijvertje.

Aanhangers van passieve portefeuilles zijn de 50/50 portefeuille al lang vergeten en plaatsen nu andere portefeuilles in de schijnwerpers. Nieuwe portefeuilles die het met backtestings uiteraard wel goed hebben gedaan. Dat is natuurlijk een vorm van geschiedvervalsing en selection bias: schuif maar voortdurend nieuwe portefeuilles naar voor die je met terugwerkende kracht uitroept tot winnaar, en vergeet ze liefst zo snel mogelijk als ze het vervolgens niet goed doen.

Dat passieve portefeuilles het zogezegd altijd beter doen dan actieve portefeuilles, zou dus wel eens het gevolg kunnen zijn van selection bias en beleggen met terugwerkende kracht (wat een hele straffe toer zou zijn, niet?).

© Carl De Ridder (@Robokat_MK)

33 Comments

 1. Iedere portefeuille die voor de helft uit obligaties bestaat in een tijd waarin deze weinig tot geen, of zelfs negatief, rendement opleveren, zal “wat teleurstellen”.

  Uiteraard passen beleggers zich aan aan dergelijke omstandigheden. Dat heeft toch weinig te maken met actief vs passief, backtesting of zelfs geschiedvervalsing?

  Like

  1. Toch wel indien het wordt voorgesteld als passieve portefeuille die je nooit moet aanpassen en het altijd beter doet dan onze portefeuille. Dat was toch het verhaal dat in 2018 aan ons werd voorgesteld door aanhangers van passieve portefeuilles.

   Op dat moment was dat effectief zo als je dat met backtesting bekeek. We hebben de uitdaging opgenomen om aan te tonen dat een actief beheerde portefeuille een noodzaak is, en ook om te tonen dat je met backtesten altijd je gelijk kan halen.

   Die passieve 50/50 portefeuille was overigens in een eerdere versie met USD obligaties, maar ook dat verhaal werd retroactief aangepast naar EUR obligaties toen dat beter uitkwam. Punt is dat je altijd gelijk haalt als je de samenstelling van de portefeuille pas na de feiten vastlegt.

   Like

 2. Zeer leerzaam overzicht.
  Opvallend dat het verschil dynamic en smart flex zo klein is.
  Heeft er iemand een idee hoeveel obligaties er in totaal in de fondsen van de smart flex portefeuille zitten.
  Bv bij Flossbach geen enkele maar wel goud als bescherming….
  Om een redelijk rendement te halen in obligaties moet je echter veel risico’s nemen.

  Like

  1. Dat is heel moeilijk om in te schatten omdat veel fondsen afgeleide producten gebruiken. Dat vertekent de cijfers. We hebben ooit aan een fondsbeheerder de vraag gesteld waarom er x procent cash in zijn portefeuille zat, en die heeft eens goed met ons gelachen omdat we de bal compleet mis sloegen. Je kan de samenstelling zelf nooit beoordelen.

   Het is inderdaad wel opvallend hoe de Smart Flex zo’n hoge resultaten haalt.

   Like

   1. Het cijfer dat wij de fondsmanager voorlegden, hadden wij opgepikt bij M*. Ga er alzo niet vanuit dat die cijfers correct zijn.

    Like

   2. Vergelijking smart-flex / smart-dynamic.
    Wat vooral opvalt zijn de goede prestatie van het Smart-flex-fonds LU0379615668 van Merclin.
    Dit fonds heeft een MED1L120 van 6% , een MED1L60 van 5% en bereikt in 2021 een stijging van 31%.
    Daarentegen heeft het Smart-dynamic fonds LU0187079347 van Robeco een “zwakke” prestatie gehaald in 2021:
    Bij een MED1L120 van 20% en een MED1L60 van 24% bereikt dit fonds “slechts” 10% stijging in 2021.

    Like

 3. Waarom vergelijken jullie appelen met peren?

  De smart-mix en de 50/50 tracker portefeuille bevatten beide ongeveer de helft aandelen. Dit zijn de prestaties die je moet vergelijken.

  De smart-flex belegt een gevoelig hoger deel in aandelen, en dus niet een slechte vergelijking.

  Like

 4. Waarom vergelijken jullie de smart-mix en de 50/50 portefeuille met een de prestaties van offensieve mixfondsen (de blauwe grafiek) dat heeft toch weinig zin.

  Like

  1. Even de tekst goed lezen. De grafieken hanteren niet dezelfde schaal. De blauwe grafiek is er enkel zodat je de schaal van de grafieken onderling beter kan inschatten. Wij doen niet mee aan vergelijken met indexen of benchmarks, maar zo kan je beter inschatten hoe defensieve, neutrale en dynamische portefeuilles zich onderling verhouden.

   Like

 5. Zeer mooie prestaties, al was 2021 wel een grand cru jaar.
  Deze verschillende fondsen verdienen een plaats in ieders portefeuille voor een gespreide instap.

  Like

 6. Gezien de portefeuille smart flex toch wat mix fonds bevatten waar obligaties inzitten is daar de roerende voorheffing van 30% meegenomen in het rendement. Anders zijn deze toch een stuk minder.

  Like

   1. Blijkbaar wordt nu ook meer en meer geopteerd voor Chinese staatsobligaties die nog een mooi rendement van 3% leveren. Ik weet dit via de beleggingsupdate die ik maandelijks krijg van mijn kernfonds bij Argenta. Dus ik veronderstel dat het toch niet allemaal kommer en kwel is bij het obligatieluik?

    Like

   2. Da’s natuurlijk een tweesnijdend zwaard. Het enige rendement dat je nog kan halen is met buitenlandse obligaties. Maar vaak stel je je daarmee bloot aan hoge risico’s. Wat als die munt 15% deprecieert? Dan sta je na 5 jaar later pas op break even.

    Like

   3. De toekomst voorspellen van de yuan is inderdaad onmogelijk. Il veronderstel dat die fondsbeheerders wel weten wat ze doen?
    Om af te sluiten wil ik nog vermelden dat de yuan het laatste jaar met 10 procent gestegen, maar wellicht kan het evensnel in de andere richting gaan.

    Like

   4. Dat blijkt volgens mijn cijfers heel uitzonderlijk te zijn.
    Ik heb gezien dat de EUR de laatste 5 jaar gemiddeld jaarlijks 0,35% in notering verloor ten opzichte van de Yuan.

    Like

   5. Ik merk dat ook mixfondsen obligaties hoe langer hoe meer links laten liggen, en eerder kiezen voor een of andere cash-variant.

    Like

   6. Die fondsbeheerders zijn inderdaad op zoek naar iets dat nog wat rendement geeft en kiezen daarom vaak voor iets volatieler.

    Like

 7. Hallo,

  Blijven jullie nog steeds dezelfde fondsen behouden in de Smart Mix , Flex en Dynamic portefeuille of worden deze fondsen individueel ook eens grondig bekeken?

  Like

  1. Onze modelportefeuilles zijn maar een aanzet en eens je wat meer ervaring hebt, kan er niets je tegenhouden om eigen accenten (satellieten) toe te voegen.
   Om het echter overzichtelijk te houden, proberen wij de wijzigingen tot een minimum te beperken.

   Like

  2. Je mag altijd suggesties doen, maar we zijn erg streng. Met sector- of regiofondsen moet je niet komen aandraven, omdat we geen sector/regio allocatie willen doen aangezien dat teveel actief portefeuillebeheer vergt. De portefeuilles mogen eigenlijk geen beheer vergen, dus zoeken we wereldwijde en brede fondsen.

   Like

   1. Enkele dynamische kandidaten:
    -MS INVF US GROWTH LU0073232471
    -MS INVF US ADVANTAGE FUND LU005737302
    -MS GI OPPORTUN MSI LU0552385295
    Ik vind het ook opmerkelijk dat deze fondsbeheerder het zo goed doet…..

    Like

   2. Waar mijn lijstjes al niet goed voor zijn…
    Toen ik die ontdekte, bleken die nergens verkrijgbaar. Heb toen contact opgenomen met de Sales BE en ondertussen blijkt dat geregeld te zijn.

    Like

 8. Jullie hebben al vaak aangehaald dat 4% rendement op jaarbasis per geselecteerd fonds een minimumvereiste is om in jullie portefeuille te worden opgenomen. Om te zien of het desbetreffende fonds 4% per jaar haalt, baseren jullie zich hiervoor op de MEDL120 of op de annuele rendement die op morningstar worden vermeld?

  Like

  1. We baseren ons op de Med1 ’10 of de Med1L120. We zijn echter streng want 4,1 komt niet in aanmerking. Ook als we een dalende trend zien in die ratio, spelen we op veilig en komt ie er niet in.

   Like

   1. In morningstar staat 10,50 procent op jaarbasis voor flossbach von storch. Is het dan correct als ik stel dat fvs nu vandaag 5 januari 2022 10,50 procent heeft opgebracht als je hierin op 5 januari 2021 had gestort?

    Like

   2. Dat zou zoiets moeten zijn.
    Maar let op: voor fondsen met meerdere varianten durft M* de cijfers van het “moederfonds” gebruiken voor alle varianten (of een deel ervan). Er kan alzo toch enig verschil zijn.

    Like

 9. Vermelde Morgan Stanley fondsen allemaal te verkrijgen bij Medirect zonder aankoopkosten.
  Het laatste jaar uitzonderlijk (?) een lager rendement.

  Like

 10. “Dat passieve portefeuilles het zogezegd altijd beter doen dan actieve portefeuilles” Ik denk niet dat dit correct is.
  De SPIVA rapporten tonen jaar na jaar wel dat je “altijd” kan vervangen door “veelal” .

  Like

  1. Laat ons mekaar geen vliegen afvangen op punten en komma’s.
   Doe misschien zoals ik en profiteer van de voordelen van zowel de “actieve” als de “passieve” mogelijkheden. Er is al genoeg verdeeldheid in de wereld.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.