Nu kopen ?

Als ze dan eindelijk de stap gezet hebben naar beleggen dan willen de meeste zo snel als mogelijk beginnen. Ze willen bij manier van spreken morgen al “binnen zijn” of tenminste kunnen zien wat het al opgebracht heeft. Of dat wel verstandig is wil ik hier bespreken.

De banken, verzekeraars en alle soorten tussenpersonen spelen erg in op die wens van hun klanten om snel rijk te worden. Allemaal hebben die alle belang om zoveel als mogelijk te verkopen (zoveel mogelijk omzet) omdat hun inkomen daar rechtstreeks afhankelijk van is. In heel wat gevallen verhoogt hun inkomen als ze meer verkopen (progressieve verloning) zodat er drie prioriteiten ontstaan: verkopen, verkopen en verkopen.

Vooral op dit moment wordt de druk immens omdat al die cijfers geëvalueerd worden op het einde van het jaar. De verkoper, die zijn jaarcijfer nog niet binnen heeft, zoekt op ’t ogenblik alle stenen uit de grond om jouw centen zo snel mogelijk binnen te halen. Misschien zit hij/zij bijna aan de volgende commissiedrempel en zorgt jouw aankoop voor een extra boost. Hetzelfde voor de maatschappijen die hun mensen nu op alle mogelijke manieren aanmoedigen en pushen. Er wordt met incentives gegooid.

Kan je je dan voorstellen welke argumenten er allemaal gebruikt worden om jou te doen starten? Volgens de verkopers is elk moment om commissie binnen te halen een goed moment en alzo ook een goed moment om jou te overtuigen om te beginnen. Waar men anders de mond vol heeft over “ethiek”, ontbreekt die ethiek blijkbaar als de kassa in zicht komt: dan geldt alleen nog “binnen halen”.

Men zegt: “De markt timen is onmogelijk: als je alzo twijfelt, stap dan gespreid in. Zo koop je zowel duur als goedkoop. Studies hebben uitgewezen dat je in ongeveer 2/3 van de gevallen een beter resultaat krijgt door alles in éénmaal te beleggen. Er zijn er nog want de creativiteit van diegene die jouw centen op zijn rekening wil zien staan, is verbazingwekkend. Bel maar eens naar jouw bank (als ze je al niet zelf bellen) om te vertellen dat je met je spaarcenten wil gaan beleggen. Voor je ’t weet heb je een afspraak en blijkt er plotseling in die overbelaste agenda nog heel veel plaats…

Komt daar nog bij dat die kandidaat beleggers de eenheidswaarde van de fondsen steeds maar zien stijgen. Dan krijg je natuurlijk FOMO = fear of missing out (bang om iets te missen). Kijk al eens wat een meerwaarde die jij gemist hebt en het blijft maar stijgen…

Maar is snel beleggen wel een goede strategie ?

Een paar jaar geleden gingen wij op zoek naar een methode om te vermijden dat als je vandaag instapt, binnen enkele dagen of weken plots met ernstige verliezen opgezadeld wordt. Diegenen die ons al lang volgen, herinneren zich misschien nog Oom Wanja. Die begon met veel plezier. Eindigde enkele dagen later met een fikse beleggingskater en gaf er onmiddellijk de brui aan. Dat nooit meer.

Ons team had opgemerkt dat een crash meestal werd voorafgegaan door een fikse hausse. De crash exact voorspellen of zien aankomen, is ons nog niet gelukt. Maar we zijn uitgekomen bij die uitspraak van de bankiers: in 2/3 van de gevallen ben je beter af met een éénmalige storting. Klopt, dat hadden we ook al bewezen, maar wat doe je dan in die andere periode en hoe bepaal je die?

Onder aansturen van mijn collega en de nodige brainstormsessies, rekenen en herberekenen, kwamen we uit bij de GOGIscore. In mensentaal komt het erop neer dat we het laatste jaarresultaat vergelijken met de “gewone prestaties” van het fonds. Als dat fiks boven zijn doordeweeks kunnen presteert, dan stopt men beter met de aankopen; zij het nu gespreid of éénmalig.

Met een advies om even aan de zijlijn af te wachten, staat MijnPortefeuille natuurlijk in het oog van de storm. Wie zou zo’n advies in de financiële wereld durven lanceren. In een wereld waar de kassa moet blijven rinkelen, komt daar iemand met een STOP aan.

Enige maanden geleden in een gesprek met een fondsmanager van een gerenommeerd fonds sprak ik met hem over de GOGIscore van zijn fonds. Zijn vraag wijzend naar een groep van 8 personen die iets verder aan een tafel zaten:"Wat moet ik aanvangen met mijn salesteam als jullie met een STOP afkomen ? Allemaal technisch werkloos zetten ?"

Een STOP behoorde dus duidelijk niet tot de mogelijkheden…

Zelf geraken wij meer en meer overtuigd dat onze GOGIscore een sterk signaal is. Je moest eens weten hoe die GOGIscore het rendement van mijn eigen portefeuille een boost heeft gegeven. In financiële middens werden wij niet op applaus onthaald, eerder op totaal ongeloof of gemonkel: studies (wie weet waar?) hadden uitgewezen dat het bepalen van momentums onbegonnen werk was. Als er al studies waren die ons gelijk bewezen hadden, dan zal men die wel onder de mat hebben geveegd. De tabaksindustrie heeft ook nooit bewijzen gevonden van de schadelijkheid van nicotine. Dat het niet schadelijk was of niet bewezen kon worden, is dikwijls aangetoond door hen. Je gaat je eigen business toch niet in de grond boren; Corona zal dat misschien wel doen.

De vraag dan: lever ons de bewijzen !

Da’s niet zo evident om dat te bewijzen. Vooral moet je in die simulaties te vaak adhoc beslissingen nemen die achteraf al te gemakkelijk kunnen uitgelegd worden als ingrepen om de zaak te manipuleren. De zaak doen kloppen.

Immers, als je gaat vergelijken met gespreide maandelijkse betalingen, ga je meestal eindigen met andere “gespaarde” bedragen als je soms even niet spaart. Of je moet op voorhand weten, wanneer die periode er juist aankomt: daarvoor heb je een glazen bol nodig. In die simulaties zou men ons ook kunnen aanwrijven dat het moment van de herstart te mooi door ons gekozen werd. Je zou een praktisch voorbeeld kunnen opstarten om niet met cijfers uit het verleden te moeten werken: maar eer je dan over voldoende bewijzen beschikt, zijn we minstens 5 jaar verder. Gezien mijn leeftijd…

Een eerste hard bewijs dat het bepalen van momentums wel degelijk kan en lonend is, wordt geleverd door iShares van Blackrock. Zij kloppen over een langere periode hun fonds iShares MSCI World (IWDA) met een fonds gebaseerd op diezelfde MSCI World door momentums te bepalen (aandelen die harder stijgen dan andere te overwegen) en zo die tracker zelfs vrij hard te verslaan. Zo’n performante computer hebben wij echter niet en waarschijnlijk is aan dat programma ook jaren gewerkt door experten ICT.

Mijn bewijs nu:

Maar ik heb ook harde bewijzen gevonden dat onze GOGIscore werkt en dat afwachten aan de zijlijn meer dan lonend kan zijn.

Voor dat bewijs heb ik toch gewerkt met maandelijkse betalingen en dat vergeleken met een éénmalige storting op een moment dat onze GOGIscore (GOGI Invers) een SPREAD gaf.

Ik heb een aantal gekende fondsen genomen en heb een simulatie gemaakt van sparen en een éénmalige storting. Bovendien heb ik het mij zeker niet gemakkelijk gemaakt of ervoor gezorgd dat het zeker zou kloppen. Geen gegoochel met datums.

Op de eerste tab (vanaf 2017) ben ik gestart op 01/01 met maandelijkse aankopen van €100,-. Alle “verworven” eenheden opgeteld en berekend wat die zouden waard zijn op 1/12/2020. Dan ben ik gaan kijken naar de GOGI Invers en heb gezien dat die op 16 maart 2020 voor zowat alle fondsen een SPREAD gaf. Op die datum heb ik een éénmalige storting uitgevoerd voor een KLEINER bedrag dan de totaliteit van het gespaarde bedrag. In alle gevallen levert die éénmalige storting op het GOGI-moment een beter resultaat of evenaart het het resultaat van de gespreide instap.

Op de tweede tab (vanaf 2018) is de startdatum 1 januari 2018 voor de gespreide aankopen en natuurlijk weer diezelfde GOGI-datum. Ook hier zijn alle resultaten van de éénmalige storting (weer kleiner bedrag) stukken beter dan de vergelijkende gespreide stortingen.

Op de derde tab (vanaf 2019) grandioos beter als je onze GOGI volgt.

Hier die cijfers:

Voor diegenen die het willen narekenen: als je even goed nadenkt, dan kan je aan de hand van deze cijfers controleren dat de cijfers niet gemanipuleerd werden. De GOGIgraf van iShares MSCI World (hier te vinden) kan je perfect aanduiden wanneer de GOGI een SPREAD gaf.

Conclusie:

1° Onze GOGIscore werkt en kan jou helpen om de slechte periodes uit te schakelen. Het momentum kan alzo zeker bepaald worden en heeft ook een ingrijpend positief effect op jouw resultaat.

2° Het komt er niet op aan om lang in de markt te zitten, maar wel om er op de juiste momenten in te stappen. Haast en spoed is zelden goed…

3° Zoals je merkt, is het mogelijk om gedurende 3 jaar af te wachten en dan toe te slaan op het juiste moment. Gezien er meestal om de 2 à 3 jaar een correctie komt, is onze GOGI zo een perfect hulpmiddel.

4° Voor diegenen die graag sparen: spaar gerust aan de zijlijn op een spaarboekje en gebruik je mogelijkheden op het juiste moment. Laat je door niemand opjagen (vooral niet als die iemand commissie krijgt op jouw beleggingen).

Ik publiceer de GOGIscore twee maal per maand: enkele werkdagen na de 1ste en de 16de.

Alle vragen en opmerkingen zijn welkom !

Categorieën:

8 Comments

 1. Een zéér leerijke simulatie Marc, waarvoor dank!

  Toch vind ik het niet evident. Als je de curves van de NASDAQ bekijkt in het artikel waarnaar je de link legt, dan stel ik vast dat er sinds 2016 geen enkel moment geweest is waarbij er kon worden ingestapt volgens de GOGI invers. Heeft in mijn ogen te maken met het feit dat de GOGI invers op -20 à -25% ligt, door de schitterende prestaties van de NASDAQ met MED1L120 tussen 20 en 25%. Dat betekent met andere woorden dat hoe beter een fonds chronisch presteert, hoe kleiner de kans dat hij onder zijn eigen GOGI invers duikt… Misschien voor sommige topfondsen zelfs nooit? Stelt dat ik gespreid 100€ per maand in dit NASDAQ-fonds steek en beslis om van strategie te veranderen en te wachten tot hij onder zijn GOGI invers duikt voor een eenmalige inleg, dan moet ik de moed hebben om op dat ogenblik een gespaard bedrag van 5-6 jaar of langer (100 x 12 x 5 jaar = 6000€) ineens te injecteren, in crisistijden dat alles naar beneden duikt, tijdens een crash. Psychologisch niet evident vind ik, ook al krijg je wellicht wat hogere returns.

  Als je de curve van de NASDAQ bekijkt en zou instappen op de momenten dat de curve 0 of 5% aantikt, dan wijst dat toch ook al op een serieuze onderprestatie van de NASDAQ tov zijn eigen lange termijn, en dan zijn er toch wat vaker instapmomenten.

  Loont het de moeite om de simulatie te maken met een iets minder strenge norm dan de GOGI invers? Ik vind dat hoe beter een fonds presteert op lange termijn, hoe zeldzamer (tot misschien voor sommige fondsen nooit) hij onder zijn GOGi invers duikt. Moeten we zo streng zijn, of kan een minder strenge limiet voor topfondsen even hoge rendementen opleveren op lange termijn, met minder pschologische stress?

  Iets om te overwegen om te simuleren, gelijkaardig als de simulatie die u nu reeds maakte? Het zou me zeker interesseren…

  Like

  1. Zeer goed bekeken. Wij zitten op dezelfde golflengte.
   Je gaat mij misschien niet geloven, maar intern hebben wij gisteren een soortgelijke opmerking gemaakt. Fondsen met een zeer stabiel rendement duiken (uiteraard) zelden onder hun GOGI Invers.
   Dank voor de positieve feedback.
   Psychologisch niet evident: waar heb ik nog gelezen dat je bij het beleggen de emoties moet uitschakelen. FOMO is er ook zo een. Ook zijn er velen die niet begrijpen waarom onze (GOGI)grafieken en bijv die van M* niet identiek zijn.
   Dat neemt natuurlijk niet weg dat onze vaststelling dat het momentum erg belangrijk is. Hier zit volgens mij de reden dat vele beleggers een pover rendement halen: ze stappen in op slechte momenten (onder druk van de verkopers). Ook hoe misleidend die grafieken zijn die men overal gebruikt.

   Like

 2. Van een beperkt aantal van de betere fondsen hou ik maandelijks de 3 maandelijkse return bij. Hetgeen jullie ook al doen voor de Smart Selection. Zo heb ik onlangs het hier besproken Blackrock World Gold fonds bij gekocht (was meer dan 15 % gezakt van de top). Probeer buy the dips toe te passen op fondsen die de laatste MED1L36 goeie resultaten neerzetten.

  Like

  1. Da’s eigenlijk of was eigenlijk ons allereerste opzet: de spaarders beleggers doen nadenken vooraleer ze aankopen.
   Mag ik het vergelijken met iemand die ergens naartoe moet en in een groot station (NMBS) de trein dient te nemen:
   a) hij/zij kan op elke trein springen die aan het perron stopt: met wat geluk geraakt hij op bestemming, maar ’t kan er ook ver van weg zijn. Dat is de strategie van velen. Op de “raadgever” van de bank dienen ze niet hard te rekenen. In heel wat gevallen is die amper op de hoogte en bovendien zijn er tegenstrijdige belangen.
   b) hoe meer hij/zij nadenkt en een keuze maakt, hoe groter de kans wordt dat hij inderdaad geraakt waar hij wil zijn. Kan er dan niks meer mislopen ? Dat zou ik niet durven beweren. Maar men vinkt in feite de kansen op tegenslagen af. De kans op succes wordt groter.
   Onze strategie is vooral gebaseerd op kopen en houden op langere termijn met weinig transacties. Heb je een andere strategie dan kan het plan dan kunnen de selectiecriteria totaal anders zijn. Voor een daytrader bijvoorbeeld is onze strategie veel te braaf en te saai.

   Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.