Uw strategie voor pensioensparen

Via onze methodologie proberen we de beste pensioenspaarfondsen te identificeren. Maar hoe ga je nu concreet aan de slag?

Wie nog niet aan pensioensparen doet, moet dit zeker overwegen. Het is immers een spaarpotje waarvan de wetgever heeft gezorgd dat je het niet vroegtijdig kan leegmaken. Voor vele mensen is dat een goed iets, want in moeilijke tijden is de verleiding wel groot om een gespaard bedrag op te maken.

Pensioensparen vergt een aantal keuzes: wanneer/waarom ga je in een dynamisch pensioenspaarfonds beleggen? En wanneer schakel je best om naar een defensief fonds? En wat is de rol van pensioenspaarverzekeringen in dit alles?

We proberen hier wat licht te brengen via een doordachte strategie voor pensioensparen.

Bang voor het risico?

Sommige mensen kiezen voor een pensioenspaarverzekering omdat men schrik heeft van het risico dat gepaard gaat met fondsen.

We zijn absoluut geen voorstander van het sparen in pensioenspaarverzekeringen op jonge leeftijd. Met het huidige renteklimaat nog minder dan ooit. Het rendement van de verzekeringen is immers enorm laag en de instapkosten in verhouding veel te hoog. Op lange termijn kan dit je tienduizenden euro’s rendement kosten. En dan hebben we nog niet eens gesproken van de talrijke optionele dekkingen die de makelaar je probeert aan te smeren en definitief alle hoop op enig rendement wegnemen.

Indien je onze strategie toepast, kan je het risico dat gepaard gaat met fondsen sterk reduceren. En dan is er geen enkele reden om voor een verzekering te kiezen, tenminste indien je geen 50+’er bent.

Waarom zijn fondsen minder risicovol dan je denkt?

Het belangrijkste punt van onze strategie stoelt op een feit dat slechts weinig mensen weten. Het kapitaal van een pensioenspaarfonds moet je niet per sé opnemen als je 65 wordt. En je hoeft het kapitaal niet in één keer op te nemen.

Stel nu dat de beurzen een zware correctie kennen rond de tijd van je pensionering. Je hoeft je pensioensparen dan niet op te nemen. Dit laat je toe om te wachten tot je fonds wat hersteld is.

Onze strategie biedt ook een hulp om zo’n wachtperiode probleemloos te overbruggen.

MijnPortefeuille strategie voor pensioensparen

Dit is onze strategie in 6 stappen:

1

Als je start met pensioensparen voor 50 jaar, dan doe je dat best met een pensioenspaarfonds, want op lange termijn biedt dit het beste rendement. Het risico is groter dan bij een verzekering, maar omdat je pensioen nog heel ver af is, deert dat risico in feite niet.

Kies dan wel voor een dynamisch fonds dat goed in staat is om beurscrash te verteren, zoals beschreven in het artikel de beste pensioenspaarfondsen.

2

Open ten laatste voor je 55ste verjaardag een pensioenspaarverzekering met lage instapkosten en stort voor het fiscale maximum bedrag. Een verzekering openen na je 55ste is wegens fiscale redenen een minder goed idee en daarom doe je dat dus tijdig vooraf.

3

Vanaf je 55ste stort je best enkel nog in de verzekering en niet meer in het fonds. Wat je met het fonds doet, dat lees je in stap 4 en 5.

4

Een dynamisch/neutraal pensioenspaarfonds uit onze voorkeurslijst kan je bijhouden tot pakweg 5 jaar voor je pensioen, maar je stort er dus niet meer in bij.

Ben je een heel defensieve belegger, dan kan je na je 55ste al direct naar stap 5 gaan.

5

Sta je op minder dan 5 jaar voor je pensioen, dan kan je het kapitaal uit een dynamisch fonds best overhevelen in een defensief pensioenspaarfonds uit onze voorkeurlijst. Zo stel je het kapitaal een stukje veiliger.

6

Op je 65ste loopt de verzekering definitief af en krijg je dat kapitaal uitgekeerd.

Het kapitaal van het pensioenspaarfonds neem je enkel op indien de beurs op dat ogenblik gunstig staat. Indien dit niet het geval is, wacht dan af tot de beurs hersteld is. Intussen maak je gebruik van het kapitaal van je verzekering om je inkomen aan te vullen.

Alternatieve strategieën zijn niet altijd doordacht

Soms lezen we wel eens andere strategieën om met pensioensparen om te gaan. Vaak zijn dat variaties op hetzelfde thema en dat gaat ongeveer zoals dit: open op jonge leeftijd zowel een pensioenspaarfonds als een pensioenspaarverzekering. Stort in het fonds als de beurs laag staat en in de verzekering als de beurs hoog staat.

Het lijkt de logica zelve dat dit een goed idee is. Alleen, wanneer weet je wanneer de beurs hoog of laag staat? Feit is dat niemand dat weet op het ogenblik zelf, alleen maar achteraf. Denk maar aan het feit dat sommige mensen nu al jarenlang verkondigen dat de beurzen hoog staan. Als je echt zou weten wanneer de beurzen hun piek nabij zijn, dan zou je schatrijk kunnen worden. 

Een mooie strategie in theorie, maar bij gebrek aan objectieve criteria niet uitvoerbaar. Of enkel op basis van een buikgevoel, en dat is iets wat je nu net niet moet doen.

Carl De Ridder (@RoboKat_MK)

35 Comments

 1. Tijdens het sparen, overweegt men een hele reeks elementen van pensioensparen.
  Als ervaringsdeskundige weet ik: op pensioenleeftijd telt er maar één ding = hoeveel krijg ik uitbetaald ?
  De manier om zoveel mogelijk bij mekaar te krijgen = zo snel mogelijk beginnen !
  Als je tien jaar wacht, krijg je net de helft…

  Like

 2. Vroeger had ik een pensioenspaarverzekering. Tot voor enkele jaren heb ik daar elk jaar in gestort. Uit onwetendheid, want ik wist niet dat er ook zoiets als pensioenspaarfondsen bestonden.
  Sinds 2016 stort ik nog uitsluitend in een pensioenspaarfonds.
  Is het aangeraden om voor mijn 55e (2026) toch nog 1 jaar in de pensioenspaarverzekering te storten ? Of maakt dat niet uit omdat ik daar de vorige jaren (tot en met 2015) in gestort hebt ?
  Ik krijg nog elk jaar eind november/begin december een herinnering om in de pensioenspaarverzekering te storten.

  Like

  1. Het hangt er van af of je van plan bent om na je 55ste in die verzekering bij te storen zoals in het artikel wordt aangegeven. De fiscus laat niet toe dat je vanaf je 55ste een hoger bedrag stort dan op je 54ste. Als dat nul was, zit je met een probleem. Men aanziet dat dan als een nieuw contract, met alle fiscale gevolgen vandien.

   Je kan dus best op je 54ste in de verzekering storten indien je van plan bent om dat nadien verder te zetten.

   Like

   1. Carl, ik moet je hier tegenspreken.
    In een Tak21-verzekering, zoals hier, wordt niet het eindkapitaal vastgelegd (verzekerd) maar wordt de afgesproken storting vastgelegd. Die blijft geldig gedurende de volledige duur van het contract. Daarom ook dat de lezeres elk jaar een overschrijvingsformulier toegestuurd krijgt.
    Een storting na een aantal jaren zonder storting wordt alzo niet aanzien als een verhoging.
    Wat wel een verhoging is: als je jaren 100 gestort hebt of zou moeten gestort hebben, dan mag je plotseling geen 150 gaan storten, want dat zou wel een verhoging zijn.
    In de veel oudere contracten (= niet Tak21 maar klassiek) betekende niet betalen op zijn minst een premievrijmaking van het contract (als je niet betaalt, kan de verzekeraar dan ook het eindkapitaal niet behouden). Dan zou je jaarlijks geen aanvraag tot betalen meer gekregen hebben.

    Like

   2. Wat wel tot discussie zou kunnen leiden: na jaren gestopt met betalen, ga je plotseling het maximum fiskaal toegelaten bedrag voor dat jaar storten. Een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat je de laatste maal gestort hebt: dat zou een verhoging betekenen. Mijn ervaring heeft me geleerd dat er dan een bijvoegsel (fiskaal niet aftrekbaar) wordt opgemaakt aan hetwelk die “bijpremie” wordt toegekend.

    Like

 3. Bedankt voor jullie reacties !
  Veiligheidshalve ga ik in mijn agenda zetten dat ik in het jaar dat ik 54 wordt, in de verzekering ga storten.
  Op die manier ben ik zeker dat alles correct blijft doorlopen, en kom ik niet voor verrassingen te staan.

  Like

  1. Let op met die storting op 54. Om te controleren hoe groot die mag zijn vermenigvuldig je jouw laatste storting met 1,25.
   Hou natuurlijk ook het jaarlijks fiscaal maximum in de gaten.

   Like

   1. Marc , dit wil ik je ook voorleggen het gaat over een contract langetermijnsparen . Ik ben 63 . Deze week kreeg ik een brief van verzekeringsmaatschappij X dat de taxatie op mijn 60 te vroeg was afgenomen en dat ze het bedrag terug op mijn langetermijnrekening onlangs gestort hadden , reden : op je 55 heb je € 30 meer gestort dan op je 54 , en bijgevoegd dat de taxatie nu zal plaatsvinden op mijn 65 , dat heeft voor mij financiele gevolgen nl. ca 550 € meer belastingen .Ik heb dan ook een eerste mail naar hen gestuurd met volgende klacht en een vraag voor compensatie .
    1 ) waarom heb je me niet verwittigd op mijn 55 jaar van die storting
    2 ) waarom heb je me verkeerd getaxeerd op mijn 60 ( anders had ik geen stortingen meer gedaan na mijn 60 .
    3 ) waarom heb je me pas 3 jaar later verwittigd van de verkeerde taxatie op mijn 60 .
    Wat denk je Marc , maak ik een kans of kun je me nog extra raad geven .
    Als de compensatie niet lukt dan ga ik een klacht indienen naar hun klachtendienst en of naar de ombudsman der verzekeringen , volgens mij zijn zij hier toch serieus in de fout gegaan .
    Ik hoop met dit schrijven dat andere spaarders ook niet in die val lopen .

    Like

   2. Let op: mijn antwoord sloeg op pensioensparen en niet op Lange Termijnsparen. Sommigen mixen die door mekaar: vermits je in een ander fiskaal kader zit mag dat niet zo maar.
    Als je contract LT geen geïndexeerd contract is, dan maak je geen enkele kans. Wil je daar je contract aanpassen (premie verhogen…) dan moet je telkens eerst de verzekeraar waarschuwen.
    Mag ik weten over welke verzekeringsmaatschappij we hier spreken ?

    Like

 4. Ik heb altijd het maximale bedrag gestort (niet die verhoging). Dus dat zou normaal gezien geen probleem mogen zijn, denk ik.

  Like

 5. Ik stel me de vraag of het onder de huidige omstandigheden zinvol is om alle aangekochte delen van een dynamisch (growth)/neutraal (balanced) pensioenfonds te switchen naar een defensief (stability/defensive). Sommige banken bieden deze mogelijkheid zonder kosten. Als de correctie/crash op de beurs voorbij is dan terug alle delen switchen naar dynamisch. Of is dit niet nodig en zal de fondsbeheerder dat wel voor de klant binnen zijn eigen compartiment doen? GOGI staat immers ook overal op STOP.

  Like

  1. Dat is een optie die zeker te overwegen valt. Je gaat dan één stapje omlaag op de risico ladder. In het verleden is immers gebleken dat de Belgische pensioenspaarfondsen bijzonder zwaar onderuit gingen bij de crash van 2008.

   Like

 6. Ook ik heb een brief zoals Danny ontvangen. Het betreft mijn contract LT bij Ethias “ first fiscaal”
  Reden: vanaf 55 heb ik meer gestort dan ( het hoogste van twee berekeningen)
  – het gemiddelde van de stortingen t’s 50 en 54 jaar
  – mijn storting op 54 jaar
  Het bedrag van de taksen werd terug in mijn reserves geplaatst. De effectieve taxatie zal plaats vinden op 11/02/2025.
  Heeft het zin hierover een klacht in te dienen?

  Like

  1. Roos , hoeveel jaar na de verkeerde taxatie heb je dit vernomen ?
   Dus op iedere premie die je stort sedert de verkeerde taxatie tot 2025 betaal je extra 10% belastingen .
   Klopt die redenering Marc ?

   Like

   1. Normaal wordt de taxatie uitgevoerd op 60, je kan daarna verder storten en die laatste stortingen worden niet meer belast. In dit geval wordt de taxatie op 65 uitgevoerd en worden alle stortingen getaxeerd.
    Ik heb bij een verzekeraar gewerkt waar men de fiscaliteit tot in de puntjes volgde: als iemand teveel betaalde werd het basiscontract volgens de regels uitgevoerd en werd het teveel in een bijcontract (contract B) gestort zodat er niets in ’t honderd liep.
    Dat men bij Ethias de gemakkelijkste oplossing kiest en zich van de klant weinig aantrekt, verwonderd me niets. In het beste geval krijgt men een briefje waarin staat “we hopen u in het vervolg beter van dienst te kunnen zijn”. Je hebt daar natuurlijk geen tussenpersoon/makelaar die voor zijn klanten in de bres springt.

    Like

   2. De taxatie gebeurde op mijn 60ste. Ik kreeg nu de brief en ben er 62. Mijn contract loopt wel tot mijn 99, in 2056.

    Like

   3. Het allergrootste probleem is dat je ten eerste een verzekeringscontract kunt hebben: dat kan los van enige fiscaliteit afgesloten zijn of passen in het systeem van pensioensparen of in dat van Lange-Termijnsparen. Bij aanvang zou men er moeten voor zorgen dat ze aansluiten op mekaar.
    Als ik me niet vergis dan komen stortingen na je 65ste niet meer in aanmerking voor pensioensparen. Voor LT wel op voorwaarde dat je inkomen genoeg hebt en de meesten hebben dat niet (behalve ambtenaren).

    Like

 7. Hallo

  Ik ben 22 en ik heb dit jaar mijn eerste jaar pensioensparen achter de rug bij BNP. Iedereen spoort de jongeren aan om zo snel mogelijk te beginnen hiermee. Maar ik heb mijn twijfels hierbij.

  Is het het eigenlijk waard om op mijn leeftijd al te beginnen met pensioen sparen? Zou het niet beter zijn om deze som geld te stoppen in bijvoorbeeld een medirect portefeuille voor 10 jaar lang en later het pensioensparen te hervatten?

  Like

  1. Het grote voordeel is dat je dat gespaarde geld niet zomaar terug kan opnemen. Als je zelf belegt, ga je dat misschien nooit bijhouden tot aan je pensioen. Weinig mensen kunnen daaraan weerstaan als ze een financiele nood hebben. En dan houden ze niets over tegen het moment dat ze met pensioen gaan.

   Like

   1. Dag Carl, bedankt voor de snelle reactie. Inderdaad, daar heb ik niet bij stil gestaan. Ik blijf alvast doorgaan met het pensioensparen. Interessante blog by the way!

    Like

  2. Als ervaringsdeskundige kan ik zeggen dat er maar één ding telt op je 65ste: hoeveel heb ik bij mekaar gespaard ?
   Als je 10 jaar later begint met pensioensparen, dan is je resultaat ongeveer de helft kleiner. Die samengestelde intrest doet werkelijk wonderen.

   Like

 8. Is het als strategie zinvol om te switchen tussen een defensief en offensief pensioenspaarfonds? Nu de koersen bv. hoog staan, is het dan zinvol (als veertiger) om nu over te stappen naar een defensief fonds en daarna (na een crash) terug over te stappen naar een dynamisch fonds?

  Like

  1. Specifiek voor pensioensparen zou ik zeggen neen.
   Bij pensioensparen raad ik altijd aan om op 54 te stoppen met de stortingen voor een pensioenspaarfonds. Laat de reserves daar gewoon staan en start een nieuw verzekeringscontract op in Tak21. Dan heb je een buffer op je 65ste zodat je op het juiste moment de pensioenspaarfondsen kan afkopen en die reserves inbrengen in gewone fondsen of trackers.

   Like

 9. Beste Marc,
  Mijn pensioensparen is al een heel tijdje geleden en ik geniet nu van mijn TAK21 opgebouwde reserve als bijkomend inkomen. Echter verloopt de termijn van deze TAK21 eind volgende maand en men stelt nu voor over te schakelen naar TAK23 , een logische stap denk ik dan ? Er is veel keuze uiteraard ,met 50/50 of 25/75 verdelingen bijvoorbeeld obligaties/aandelen enz. In de huidige moeilijke markt voor obligaties zou ik eerder kiezen voor 25/75. Wat denkt u hiervan ? Ook zou het mogelijk zijn slechts een deel naar TAK23 te verplaatsen de rest in TAK21 houden, maar dit is vrijwel hetzelfde als een vast deel in obligaties toch ? Graag uw expert verzekeringsadvies .
  Ook een vraag: zou het ook hier beter zijn in bijvoorbeeld xx keer maandelijkse stappen te doen in plaats van het ganse bedrag?

  Like

  1. Wij kunnen en mogen geen persoonlijke adviezen geven.
   Alleen hebben heel wat mensen al problemen met de kosten die de fondsbeheerders aanrekenen. Bij Tak23 liggen die kosten nog heel wat hoger.
   Voor obligatiefondsen hebben ze nog een uitleg. Maar waarom zou je al die kosten maken voor aandelenfondsen ?

   Like

 10. Indien ik GOGI zou volgen en TAK21 vergelijken met cash , dan is de instap/overstap nu naar TAK23 of andere vergelijkbare mix-fondsen nu niet het moment : GOGI geeft een duidelijke STOP.
  GOGI is hier dan toch ook van toepassing ? Dus conclusie : slecht moment om over te stappen ?
  Kosten TAK23 varieeren tussen 0.5 en 1% , beperkt maar niet transparant

  Like

 11. > Bij pensioensparen raad ik altijd aan om op 54 te stoppen met de stortingen voor een pensioenspaarfonds.
  > Laat de reserves daar gewoon staan en start een nieuw verzekeringscontract op in Tak21.
  > Dan heb je een buffer op je 65ste zodat je op het juiste moment de pensioenspaarfondsen kan afkopen
  Dus de reden om op 54 te stoppen met een pensioenspaarfonds is niet omdat het op die 11 jaar niet meer zou lonen, maar om een buffer te hebben als de pensioenfondsen het op het moment dat je ze (of een deel) wil verkopen niet goed doen? M.a.w. als ik nog genoeg buffer heb op andere manieren, dan kan ik wél rustig blijven storten in een pensioenspaarFONDS?

  Like

 12. Ik zelf heb een dynamische pensioensparen fonds bij BNP Paribas Fortis, heeft het eigenlijk wel zin om op 54jaar (ben nu 51j) naar een verzekering te gaan. Zelf heb ik via andere fondsen voldoende buffers als ik op pensioen ga. Ik wil zeggen dat ik makkelijk kan wachten bij een minder goed moment op de beurs als ik op pensioen ga. Zelf zou ik eerder switchen naar een defensieve fonds als ik dichter bij mijn pension leeftijd kom. Moet dat ook 10 jaar staan of wordt die overheveling niet aanzien als een nieuw contract. Dacht dat dit bij BNP Paribas Fortis kon en zelfs gratis.

  Like

  1. Als je tijd hebt om te wachten op je 65ste dan zou ik niet overschakelen naar een defensieve variant. Een dynamische variant genereert meer meerwaarde en je hebt toch nog 10 jaar.

   Like

   1. Een voorbeeld van een pensioenspaarverzekering waarin sommige jonge mensen instappen, omdat ze dan geen enkel risico hebben: KBC Home & Pension Plan TAK 21-levensverzekering, 0,5% gegarandeerd en 5% instapkosten!? Blijkbaar is er vraag naar dit product.

    Like

   2. Probleem is dat mensen zich financieel laten adviseren door banken die vooral in hun eigenbelang werken ip.v. onafhankelijk advies te zoeken.

    Denk aan de slogan: wij van wc-eend adviseren … wc-eend.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.