Afkortingen, termen en begrippen op MP

Hier worden alle gebruikte afkortingen, codes, termen en begrippen die wij gebruiken op MijnPortefeuille netjes uitgelegd. Meestal kort. Is er een omstandige uitleg nodig of beschikbaar dan ga je een link naar het bewuste artikel vinden.

Inleiding: we vertrekken vanuit mijn screening en die werd opgebouwd door elke halve maand (op de 1ste en de 16de) de Netto InventarisWaarde (NIW) van de fondsen en trackers in te voeren in een bestand. Is er op die datum geen notering (feestdagen, weekend- en brugdagen) dan neem ik de laatst bekende notering.

%POS3 ’10:

de code volgt meestal op NBR en geeft het percentage resultaten die in die lijst positief eindigen.

Acc/Inc:

de afkortingen van Accumulate (kapitaliserend) of Income (dividenduitkerend). Belangrijk om weten is dat onze screenings geen rekening houden met de uitgekeerde dividenden.

BEAR10Y ‘2:

Bear slaat op het percentiel 10%: in mensentaal wil dat zeggen dat er nog resultaten zijn die tot 10% lager liggen.

de 10Y (5Y, … 1Y) slaat op de periodes die berekend werden: hier periodes over 10 jaar en ‘2 duidt aan dat die periodes start op 2002.

In mensentaal: slechts een aantal pechvogels hebben een lager rendement dan dit cijfer behaald.

BULL5Y ’10:

Bull is het percentiel 90%: dit getal nadert tot 10% van het beste resultaat ooit in de reeks. Neem je BEAR en BULL dan heb je de vork met daarin  80% van de behaalde resultaten.

de 5Y zoals hierboven de periodes en er wordt teruggegaan tot 2010.

In mensentaal: slechts bij een beperkt aantal is hun behaalde rendement boven dit cijfer uitgekomen.

GOGI Inverse:

als de GOGIscore een bovengrens is en je plaatst een minteken voor de formule dan krijg je het tegenovergestelde of de inversie.

GOGI P:

als het laatst berekende jaarresultaat lager is dan het percentiel 10 van de Med1L120 dan verschijnt er hier een SPREAD. Anders een STOP.  Hier meer uitleg.

GOGIscore: 

de vergelijking van het laatst berekende jaarrendement met de mediaan van de laatste 120 jaarresultaten.  Hier meer info.

HIGH:

het beste resultaat uit de hele reeks. Reeds een hele tijd gebruiken we liever de BULL.

IN2008:

als een fonds reeds was opgestart op 1/01/2008 geven we zo de prestatie van het jaar 2008 als een soort van risico-indicator.

LATEST Y1:

dit is YTY en niet zoals wel eens gedacht YTD. In mensentaal het rendement dat een fonds optekende gedurende het laatste jaar: bijv van 01/09/2018 tot 01/09/2019.  Wij vinden YTD (rendement sinds nieuwjaar) niet zo waardevol omdat geen enkel order ingaat op die datum.

LOW:

het laagste resultaat in de hele reeks. We prefereren echter BEAR.

MED10 ‘2:

de mediaan van de prestaties. Hier slaat de 10 op de periodes die berekend werden en ‘2 op 2002 als beginjaar van de berekeningen.

In mensentaal: een gemakkelijke manier om fondsen en trackers te vergelijken want de meeste spaarders/beleggers hebben een rendement behaald dat zich in de omgeving van dit cijfer bevindt. Om nog beter te begrijpen lees je best ook de BEAR en de BULL. Samen vormen zij de vork of de marge waartussen een fonds zich beweegt.

Het verschil tussen average (het gemiddelde) en de mediaan: bij het gemiddelde worden alle prestaties opgeteld en gedeeld door het aantal, terwijl de mediaan bepaalt waar de grens (het kantelpunt) ligt tussen evenveel resultaten lager en hoger dan dat cijfer. Een eenmalige uitschieter gaat de mediaan niet beïnvloeden terwijl dat wel gebeurt bij het gemiddelde. Bij weinig volatiele fondsen situeren beide cijfers zich heel dicht bij mekaar.

MED3L120:

het gaat hier dan ook over de mediaan van de resultaten over periodes van 3 jaar (geannualiseerd) en die L120 duidt aan dat de laatste 120 in aanmerking worden genomen. In sommige grafieken vind je ook MEDL60…

MP Q ’07:

een kwaliteitsindicator gebruikt bij fondsen die reeds bestonden begin 2008. Vandaar die ’07.  Het is de verhouding tussen de mediaan en het slechtste resultaat sinds zijn opstart.

De volledige uitleg hier.

MP Qbis:

een kwaliteitsindicator als onze metingen starten na 2008 zodat we geen rekening kunnen houden met dat crisisjaar. We gaan hier niet rekenen met het minste resultaat (omdat we het -nog- niet kennen) maar met RISK: zie aldaar

Hier kan je alle info vinden over MP Qbis.

NBR5 ’10:

dit cijfer geeft het aantal berekeningen aan die we  over een bepaalde periode kunnen berekenen. Als een bepaalde code eindigt op L120 zijn er dat natuurlijk 120.

De specifieke code hier geeft het aantal over periodes van 5 jaar en de noteringen starten van 01/2010.

RISK ’10:

zoals je weet, berekenen we twee maal per maand alle resultaten. Om de RISK te bepalen gaan we de verliesperiodes bij mekaar optellen en met dat cijfer berekenen hoe risicovol dat fonds is. Een vrij eenvoudige manier om fondsen met mekaar te vergelijken. Een hoge RISK duidt op een hoge volatiliteit.

Het kan zijn dat je dit cijfer zo maar niet kan inschatten of beoordelen: vergelijk het met de RISK-factor van andere fondsen die je kent. Elke halve maand publiceren wij een update van de Smart Selection met voor al die fondsen de Risk-factor.  Daar staan zeker fondsen tussen die je kent.

Voor de volledige uitleg over Risk kan je hier klikken.

VOL :

het verschil tussen het hoogste en het laagste resultaat. Hoe groter de marge hoe onstabieler/volatieler het fonds.

Meer en meer gebruiken we nu de RISK.  Beide cijfers zijn niet vergelijkbaar en zeggen opzichzelf niets. Om de volatiliteit van fondsen te vergelijken is het wel een handige indicator en beter begrijpbaar voor mensen die geen financiële opleiding achter de rug hebben.

Leg immers aan een leek maar eens uit wat standaarddeviatie betekent…

Categorieën:

13 Comments

 1. Geachte Hr Person,
  Ten eerste : Zo een woordenlijst is zeer nuttige informatie voor mij.
  En verder : U schreef op https://mijnportefeuille.be/2019/06/02/smart-flex-infofiche/
  “Alle individuele fondsen halen een lange termijn rendement van minstens 7%, gemeten volgens de MP screening methode.”
  Vraag1 :
  Is de voorgestelde Smartflex opgesteld via de MED3L120 of via de Med5L120 mediaanberekening ?

  Vraag2 : Welke is de mogelijk goede keuze in de Smartflex aankoop?

  Van de voorgestelde DNCA Evolutif zijn er drie ISIN fondsen in de Gogi lijst met elk verschillende resultaten.

  LU0284394664 Evolutif A DNCA K €
  LU0284394821 Evolutif B (DNCA) K €
  FR0007050190 Evolutif C (DNCA) K €

  Met o.m. als resultaat Latest Y1
  3,90% STOP STOP
  -1,23% SPREAD Noscore
  -1,96% SPREAD Noscore

  Bedankt Bob
  ( ik voel me zowat als de leergierige leerling op de achterste bank in de klas .. en apprecieer erg uw aanpak en reactie )

  Like

  1. 1. Je mag de GOGI cijfers (MED5L120) niet verwarren met de screening cijfers(MED5). Selecties doen we nooit met de korte termijn resultaten van GOGI maar met de medianen en andere cijfers uit de screening excel. Voor de Smart Selection gebruiken we altijd lange termijn cijfers op 5 jaar.

   2. De keuze voor een bepaalde variant zal waarschijnlijk in eerste instantie afhangen welke varianten je bank aanbiedt. Daarnaast zijn de minimum bedragen per aankoop vaak verschillend.

   Like

 2. Geachte Hr M. Person,

  Ik besef dat dit voor u een wat vervelende vraag is, maar mijn dwalen is ook ‘dangerous’ .
  Ik maak voor mezelf een distillaat uit alle jullie info en breng dat in een eigen handleiding.

  1° Ik wil weten hoe 2 cyfers (bv MED1L120 / MED5L120) juist gedefinieerd zijn om ze dan het te kunnen gebruiken.
  Kijk eens aub.

  2° En wat is de definitie van Med5 ( cyfer dat Carl De Ridder ) aanhaalt.

  Def : ( Bob versie)
  MED1L120 berekend volgens mediaan-methode.
  Dit cyfer is het gemiddeld rendement van een fonds. Iedere deelberekening bevat 2 NIW waarden (periode 1 jaar) . De gebruikte NIW waarden zijn deze van laatste 5 jaar of 120 periodes (met één waarde per halve maand).

  MED5L120 berekend volgens mediaan-methode.
  Dit cyfer is het gemiddeld rendement van een fonds. Iedere deelberekening bevat 10 NIW waarden (periode 5 jaar) . De gebruikte NIW waarden zijn deze van laatste 5 jaar of 120 periodes (met één waarde per halve maand).

  Vriendelijke groet .. Bob

  Like

  1. Je vraag is niet vervelend, maar ik dacht dat ik alles duidelijk had gemaakt. Niet dus.
   Je weet dat ik elke halve maand de NIW noteer en telkens alle berekeningen maak. Het rendement van het laatste jaar, het rendement van de laatste 5 jaar enz. Ik lijst die onder mekaar op zodat ik een vrij lange lijst krijg van allemaal rendementen; niet alles door mekaar maar per sheet volgens de periode.
   Staat er Mediaan5 ’10: dan is dat de mediaan van de periodes over 5 jaar waarvan de eerste jaarrendement berekend werd op 16/01/2010. Voor de MED5L120 neemt de computer de cijfers van de periodes van 5 jaar en daarvan de Laatste 120. Het is alzo de mediaan van 120 rendementen en niet van 2. Ik geloof niet dat ik dat duidelijker kan maken.
   Voor zo’n 900 fondsen is dat een enorm bestand: mijn computer heeft meer dan een minuut nodig om dat op te laden.
   Wat betreft de Med5 die mijn collega gebruikt: voor pensioenfondsen gaat hij zover terug als we cijfers hebben. Pensioenfondsen is nu éénmaal iets op heel lange periode…
   Duidelijk nu ? Ik heb er niets tegen dat je ook al die berekeningen gaat maken. Je gaat wel flink wat werk hebben.

   Like

   1. Geachte Hr M. Person,

    Beste…ik wil deze definities echt duidelijk begrijpen, dus eerst deze vragen.
    ( Maar ik meen dat je het misschien niet erg opportuun vind om dit te blijven publiceren..dus je kan dit ook privé houden via mail naar bversta@telenet.be )

    U schrijft:

    “Het rendement van het laatste jaar”
    Dit is NIET “YTD” maar het rendement v/d voorbije 365 dagen ook genoemd “ Latest Y1” in het Gogibestand.

    “Het rendement van de laatste 5 jaar”
    Dit is één cijfer nl. de mediaan van de 5 jaarlijks berekende rendementen?

    Vraag : Is dit alle twee zo correct begrepen door mij ?

    Ik besef terdege dat dit ganse opzet van jullie flink wat programmeerwerk vraagt. Ik laat dit graag aan u over!

    Las verder ook al wat ivm de “Morningstar firma “ op Wikipedia.

    Bedankt.
    Bob

    Like

   2. Latest Y1 is inderdaad het rendement van het laatste jaar. Wat betreft YTD: ken jij iemand die op 1 januari een order indient ? Bovendien wordt dat toch niet uitgevoerd want er is niemand aan ’t werk.
    Laatste 5 jaar: kan zowel het laatste rendement van de laatste 5 jaar zijn als de mediaan van een hele reeks rendementen van periodes van 5 jaar: daarvoor moet je naar de code kijken.

    Like

   3. Hallo Marc,

    ik probeer dit volledig te snappen en zie dat ge zegt “Staat er Mediaan5 ’10: dan is dat de mediaan van de periodes over 5 jaar waarvan de eerste jaarrendement berekend werd op 16/01/2010.”

    Welke periodes bedoelt ge? Is een periode de meting die elke 2 weken gebeurt? De “mediaan van de periodes over 5 jaar” is jammer genoeg ook niet duidelijk voor mij.

    Misschien kunt ge een rekenvoorbeeld geven? Of misschien kijk ik beter naar de laatste update van de Gogi excel? (ik vermoed dat daar formules instaan, heb nog niet gecheckt, maar zal dat doen wanneer dat het beste is volgens u).

    Met vriendelijke groet,

    Gert.

    Like

   4. Twee maal per maand noteer ik de NIW. Met dat cijfer bereken ik het rendement op 1 jaar, ook op 3 jaar, 5 jaar en zelfs 10 jaar.
    Die cijfers worden opgelijst en aan de hand van die cijfers bereken ik dan de specifieke mediaan, ook de BEAR en de BULL.
    Als er staat MED5 ’10: dan betekent dat een periode van 5 jaar die start op 1 01 2010 met het eerste resultaat op 01 01 2015.
    Let op: mediaan L120 bevat alzo maar 60 maanden…

    Like

   5. Hallo Marc,

    dan begrijp ik het toch niet helemaal vrees ik. MED3L120 is de mediaan van de resultaten over periodes van 3 jaar staat in de text. De L120 staat voor de laatste 120 metingen (2 keer per maand). Dus dat betekent dat 120 metingen gaan over 5 jaar.

    Ik snap niet hoe je die 120 metingen kan samenpersen in 3 jaar.

    Sorry dat ik het niet sneller snap…

    Met vriendelijke groet,

    Gert.

    Like

   6. Sorry, te snel geweest. De GOGIscore is de vergelijking van de Med1L120 en het laatst berekende jaarrendement.
    Er is een artikel: de GOGIscore tot in de puntjes uitgelegd…

    Like

 3. In de recente screening list wordt nu MP Q2020 gebruikt.
  Is het mogelijk deze indicator te verklaren?
  Wordt voor LOW mogelijk nu enkel het jaar 2020 gebruikt?

  Like

  1. Ik kan begrijpen dat het echt wat moeilijker wordt. Ik “gooi” die oudere scores niet zomaar van mijn computer en ik moet dus ook telkens andere namen geven om die uit mekaar te houden. Misschien moet ik eens zoeken naar meer “doorzichtige” namen ? Ze moeten echter zo kort mogelijk zijn omdat anders mijn kolommen te breed worden.
   De MP Q2020 is onze Kwaliteitsindicator (rendement/volatiliteit) en die 2020 betekent dat ik deze vanaf 2020 op deze manier bereken. Op deze manier betekent: over de laatste 10 jaar indien dat mogelijk is.

   Like

 4. Gogi score vermeldt “periodes van 3 jaar”, moet dat niet “periodes van 5 jaar”? Waarschijnlijk een typfout?

  Mvg,

  Gert.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.