Van volatiliteit naar Risk

Selecteren op rendement is gevaarlijk als je geen rekening houdt met de risico’s.

Met de volatiliteit drukken we uit hoe heftig de waarde van een belegging op en neer beweegt.

Diegenen die met dat risico nog geen ervaring hebben, zijn zich er meestal niet van bewust. Ze beelden zich in dat ze er wel tegen bestand zijn en dat het op termijn wel goed zal komen. Ook staan ze er meestal niet bij stil dat hun partner er wel eens een ander idee kan op nahouden. Ik heb in 2008 meerdere gezinsdiscussies/ruzies  meegemaakt waarbij de partner er zich helemaal niet kon bij neerleggen dat een deel van het spaargeld in rook was opgegaan…

Maar hoe bepalen we nu het risico ?

Voor fondsen die lang genoeg bestaan, kunnen we gaan kijken hoe het fonds zich manifesteerde tijdens de crisis van 2008. Met de wiskundige benadering van de maximal drawdown of de MijnPortefeuille Quality Indicator (een systeem dat gefinetuned werd door Robokat) moet dat kunnen. Als een fonds echter pas in 2009 of nog later is opgestart, zou het bekomen resultaat te mooi zijn om waar te zijn of eerder geflatteerd of zelfs onbetrouwbaar.

Daarom gingen we te raden bij onze collega HKDS die blijkbaar een eigen systeem had uitgewerkt voor eigen gebruik.

Bepalen wat de grootste daling is geweest, heeft geen zin, want die was er niet.

Bepalen wat de gemiddelde daling is geweest, brengt ook geen zoden aan de dijk: als een fonds 30 maal 10% gedaald is, wordt de gemiddelde daling 10%. Een fonds dat maar twee maal een verlies van 10% heeft opgetekend, heeft ook een gemiddelde van 10%. Ik zou echter wel weten welk fonds ik zou kiezen…

1°  Omdat een vergelijking van fondsen die de crash van 2008 hebben meegemaakt met fondsen die pas later zijn opgestart, geen zin heeft, nemen we als startdatum voor zover als mogelijk 1/01/2010.

2°  We berekenen elke halve maand de jaarlijkse return, maar stellen als voorwaarde dat we minstens 120 jaarrendementen moeten kunnen berekenen. Dat betekent dat een fonds zowat 5 jaar moet bestaan om enigszins relevante en bruikbare cijfers te bekomen. Na een volgende crash kunnen we die periode misschien inkorten.

3°  We gaan kijken of een fonds stijgt of daalt tussen twee noteringen. De dalingen, en enkel die,  van elke periode tellen we bij mekaar op. Niet de daling in een cijfer maar in procent omdat we anders geen fondsen met mekaar kunnen vergelijken. Een verlies van 10 euro voor een fonds met een notering van €50  is iets totaal anders dan een verlies van €10 bij een fonds met een NIW van €1.200.

Voorbeeld eerste stap: Als we bij de BEL20-index vanaf 1/1/2010 de stijgingen op nul zetten en de dalingen bij mekaar optellen, dan bekomen we -2,63 %. Van dat cijfer in procenten maken we nu een gewoon cijfer door het te vermenigvuldigen met 100. Zo bekomen we -263.

4° We weten ondertussen ook hoeveel noteringen (hoeveel halve maanden) er waren tussen de begindatum en de datum van berekening (NBR1 ’10)

5°  Als we nu dat cijfer van hierboven (-263) delen door het aantal periodes (in dit geval op 16/09/2019 waren er 234 in rekening gebracht) krijgen we het gemiddelde van de dalingen. Vermits dat cijfer negatief is en voor velen negatieve cijfers eerder moeilijk te interpreteren zijn, maken we dat cijfer invers door het gewoon te vermenigvuldigen met -100  (*-100).  Die honderd om de cijfers iets verder uit mekaar te duwen omdat we anders teveel moeten werken met cijfers achter de komma.

Voorbeeld volgende stap: (-263/234)*-100 = 112

Op die manier krijg je een bruikbaar cijfer ( RISK ) om de volatiliteit of het risico van fondsen onderling te vergelijken.

Hoe hoger het cijfer, hoe volatieler een fonds.

In de screenings (opgemaakt met cijfers vanaf 2010) kan je de RISK telkens terugvinden.

Hier al de RISK voor alle fondsen van de MijnPortefeuille Smart Mix Selectie:

Ik ga eerst nog een andere, door ons gebruikte, indicator uit de doeken doen en dan kom ik op die beide cijfers uitgebreid terug. Eerst de info want nu kom je die namen  misschien ergens tegen en kan je nergens vinden wat wij er mee bedoelen.

Alle vragen zijn welkom !

Categorieën:

16 Comments

 1. Als je de risk deelt door AV1 dan heeft dit voor DNCA Evolutief een getal van 37,5 , het hoogste van de Mixer .
  Bijna alle andere fondsen schoren onder de 10 of onder de 20 . Hoort DNCA Evolutief dan eigenlijk nog bij de Mixer met de hoogste risk en de laagste AV1 . Wat denken jullie ?

  Like

  1. Dat fonds hebben wij geselecteerd op basis van de screenings (gemiddelde langetermijnresultaten) en momenteel presteert het nog steeds binnen de aldaar gestelde limieten.
   Voor jouw analyse (Risk delen door analyse) zal je eerstdaags merken dat wij het juist andersom doen. Het resultaat lijkt, ons althans, beter interpreteerbaar. Ik kom daar heel snel op terug met de info over MP Q Bis.

   Like

 2. Via beursduivel vind ik voor de bewuste ISIN DNCA Evolutief een koerswaarde op de beurs FSE en een verschillende waarde beurs NAV
  Hoe kan dit als we spreken over een zelfde fonds?

  Like

  1. Er bestaan inderdaad fondsen die ook beursgenoteerd zijn.
   Het is bijna onmogelijk om beide systemen (NIW en beursnotering) te vergelijken.
   Bij de beursgenoteerde liggen de beheerskosten soms een tikkeltje lager, maar zijn de volumes (minimale aankoop) meestal hoger. Net zoals bij een aandeel kan je niet zomaar inschrijven voor bijv 50 euro of geen half aandeel kopen.
   De beurstaksen zijn hoger bij de beursgenoteerde variant.
   Zoals altijd dien je op de beurs een koper te vinden als je ze kwijt wil. In het systeem dat wij volgen koop je er zoveel als je wil en verkoop je er ook zoveel als je wil. Ook halve en zelfs delen.
   Enkele noteringen op 06/09 voor DNCA Evolutif A: De NIW op die dag 153.21
   Gettex: 152.52 // Dusseldorf: 152.81 // Frankfurt 152.05 // Munchen 152.47 // Berlijn 152.46
   Voor zover ik kon nakijken is er tijdens de dag (opening beurs) amper koersverloop. Da’s bij een aandeel wel anders.

   Like

 3. Ik dacht dat de RISK werd berekend op basis van de 14 dagelijkse winst/verlies, de winst wordt op 0 gezet en het gemiddelde wordt berekend van alle procentuele verliezen en nullen.
  Ikzelf ben namelijk ook een persoonlijke screening aan het samenstellen die ik dan met andere fondsen kan vergelijken aan de hand van screening Al Fonds.
  Heb vb. ISIN IE0004766014 (maar ook andere) eens naast de screening 1/10 van Al Fonds gelegd ter controle. Mijn MED1,3 & 5 komen overeen (dus mijn rendementsberekening klopt) maar ik kom uit op een RISK van 102 voor de periode 01/01/10 tot 01/06/19 terwijl dit bij Al Fonds een risk is van 85.
  Kan je misschien iets beter uitleggen hoe je het “negatief – en totaal jaarrendement” samenstelt?

  Like

  1. Als je dezelfde cijfers wil krijgen, dien je absoluut dezelfde periodes te gebruiken. De eerste is alzo 16/01/2010.
   Dan deel je de som van de negatieve resultaten door het aantal van al je noteringen in die periode en dit *-100*100.

   De periode voor de noteringen kan je wel zelf aanpassen. Maak ze echter niet te kort en cijfers uit verschillende periodes zijn onderling niet vergelijkbaar. Het betreft alzo geen vaststaand cijfer maar een cijfer waarmee je kan zien of een fonds risicovoller (of minder) is dan een ander fonds binnen dezelfde periode.

   Like

 4. Bedankt voor de bevestiging!
  Ik was inderdaad niet zeker van de juiste periode. Omdat ik in een ander artikel las dat MP Qbis loopt vanaf november/2011.
  Fout zat in mij eigen 14 daagse rendements berekening 😦
  Ik zit nu (01/09/19) op RISK 89 ipv 85, maar lijkt me aanvaardbaar om te kunnen vergelijken. Verschil zal waarschijnlijk een gevolge zijn van een andere benadering van de NIW indien 1ste/16de valt in het weekend.

  Like

 5. Met enige vertraging (verlof…) wens ik op dit artikel te reageren.
  Mijns inziens hoeft het feit dat een fonds volatiel is op zich niet negatief te zijn, voor zover de koerstrend van het fonds op langere termijn stijgend is, voornamelijk doordat het fonds snel weet te herpakken na een dip. Ik veronderstel dat die laatste eigenschap zich zal vertalen in een goed MP Q bis-cijfer ? Klopt dit ?
  Zo ja, bij de beoordeling van een fonds moeten ‘RISK’ én ‘MP Q bis’ noodzakelijkerwijze tezamen bekeken worden, waarbij ’n hoge ‘MP Q bis’-waarde doorslaggevend is. Interpreteer ik het goed ?

  Like

  1. De herstelkracht van een fonds vind je in de %POS cijfers in de screening. Je vindt dit cijfers op 1 jaar, 3 jaar enz. en geeft aan hoeveel periodes er werden afgesloten met een positief rendement. Een fonds met een hoge RISK dat bv. op 3 jaar toch 100% positieve rendementen weet neer te zetten, heeft een grote herstelkracht.

   Al onze Smart Selection portefeuilles bevatten steeds fondsen die een grote herstelkracht toonden. Dat is voor ons nog veel belangrijker dan een hoge MP Q of MP Qbis

   Like

   1. Dank voor uw vlug antwoord, Robokat !
    Inderdaad, de indicator “% pos” was ik uit het oog verloren; ik gebruik die wel bij fonds- vergelijkingen.
    Daarnaast denk ik dat een goede herstelkracht van een fonds zich ook laat vertalen door goede gemiddelde returns en dus ook tot uiting zou moeten komen via de Q/Qbis-waarden. Heb ik dit goed voor ?

    Like

   2. Uiteraard voor een stuk wel.

    Toch zeggen gemiddelden (of medianen) niet alles. Zo is er het verhaal van de statisticus de verdronken is een een rivier van gemiddeld 1 meter diep. Je moet dus altijd alle indicatoren in rekening brengen, de MP Q is slechts een indicator die je snel een grof idee geeft.

    Like

   3. Altijd oppassen met zulke “doodslagers” want je kan er alles mee onderuit halen.
    Als je van iemand iets onfraais hoort vertellen en je sluit af met “waar rook is, is altijd vuur” dan veroordeel je iemand zonder hem gehoord te hebben. Zo komt men heel dicht bij vooroordelen.

    Like

 6. Het is me helemaal niet duidelijk hoe je in het voorbeeld voor de Bel 20 index aan een som van de negatieve jaarrendementen = – 2.63 % komt. Als ik kijk naar de jaarperiode 1/06/2011 – 1/06/2012 dan is het rendement voor deze periode alleen al -22.8 % en dat is maar één van de 234 één jaar periodes. Als ik dan de volgende periode van één jaar bekijk 16/06/2011 – 16/06/2012 noteer ik een verlies van -17,3 % enz. dus de som moet op deze wijze berekend moet veel groter zijn dan de -2.63 %. Wat doe ik hier fout ?

  Like

  1. Zoals je weet, noteren wij elke halve maand de NIW.
   Om die Risk te bekomen, berekenen wij tussen elke notering het verschil = is het minder of meer (in%) sinds de vorige notering.
   Alleen de negatieve percentages tellen we op en die som delen we door het volledige aantal noteringen of halve maanden.
   Omdat we de laatste dagen fikse verliezen hebben genoteerd, zien we nu voor heel wat fondsen de RISK oplopen en ook betrouwbaarder worden.
   Vroeger hadden we RISK 07 (waarin 2008 begrepen was). Ook de Risk 10 die begon te tellen vanaf 2010 en eigenlijk iets te “flauw” was.
   Vanaf nu (na de Coronacrisis) hebben we beslist om maar ene (die laatste) te behouden: die is nu betrouwbaar genoeg.
   Voor recent opgestarte fondsen (zware crisiscijfers gedeeld door weinig noteringen) kan die iets overdreven zijn: voor recent opgestarte fondsen vind ik dat helemaal niet zo erg. De nieuwe Ris voor de BEL20 price is op 16 maart 2020: 126.
   Begrijp je nu dat verschil ?

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.